Logo Balieplus

Klantbelang vs Kantoorbelang

4 februari 2020

Wat werkt in de advocatuur het beste als je gaat voor een duurzame relatie?

Een vooruitblik op 2020 in de advocatuur

Wat gaan we dit jaar meemaken en zien? Ik doe hierbij nog een aantal voorspellingen die naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar weer zullen uitkomen. Daarnaast geef ik u graag 3 V’s om het onderscheid te maken in 2020.

Afgelopen jaar heb ik vanuit mijn rol als strategisch Businesscoach voor advocaten mijn kennis gedeeld en diverse trends in 2019 benoemd voor Balieplus. Zo zijn advocaten van nu steeds vaker in gesprek met relaties. Om meer te weten te komen over de organisatie en strategie van hun relaties, in aanvulling op de juridische vraagstelling. Het gaat steeds meer over het totaalplaatje om tot goede en vooral duurzame oplossingen te komen.  Vragen zoals over haalbaarheid en de afweging, na grondige inventarisatie, of het niet beter is om te schikken. Niet altijd is het beste advies om direct de bokshandschoenen aan te trekken. Maar daar is lang niet iedereen van doordrongen. De belangen op korte en langere termijn verschillen vaak enorm. Vaak is het verleidelijk om de relatie die graag verhaal wil halen vooral ter wille te zijn.

“Voor wie duurzame en toekomst bestendige relaties wil opbouwen moet ook steeds meer mondige relaties tevredenstellen. Specialist zijn in de breedte en diepte. Achterblijven bij alle ontwikkelingen op het gebied van concurrentie, innovatie en verscherpte kwaliteitseisen is geen optie. Het onderscheid hierbij maken is meer dan ooit actueel.“

Voorlopen met 3 V’s

Voorlopers in de markt kenmerken zich door drie woorden beginnend met een V:

Visie op het vak

Zeker in organisaties waar veel sterke persoonlijkheden samenwerken is een heldere visie op de organisatie van levensbelang.

Visie op het beroep als advocaat en hoe dit uit te oefenen. Navraag leert dat veel professionals niet echt een visie hebben of daar niet bij stil staan wat de waarde hiervan is. Of dat komt door de waan van de dag of valse bescheidenheid laat ik graag in het midden. Maar zonder visie geen stip op de horizon. Zonder stip op de horizon geen koers en duidelijke richting. Richting heb je nodig om het goede voorbeeld te geven aan collega’s. Zeker in organisaties waar veel sterke persoonlijkheden samenwerken is een heldere visie op de organisatie van levensbelang. Het individu in dit soort organisaties mag zich best bewust zijn van zijn of haar voortrekkersrol binnen het kantoor.

Harmonie
Advocaten in de frontlinie die de aandacht weten te trekken kunnen dan ook op een goede manier het kantoor als merk meenemen en neerzetten. Hierbij helpt het als dit ook past in het nastreven van het gedeelde verlangen. Het verlangen van het individu en missie en visie van het gehele kantoor zijn inwisselbaar en dat geldt ook voor de perceptie van buiten. Zowel in positieve maar helaas ook in negatieve zin. Kantoren met een visie boeken vooruitgang als het team en het gedeelde verlangen samen met de bedrijfsprocessen op een lijn zitten. Binnen weten is buiten winnen. Team, Verlangen en Processen in volledige harmonie is vaak een utopie maar het streven ernaar met een gedeelde visie is dit niet.

Maatschappelijk betrokken
De voelhoorns staan bij voorlopers continue open om ook in de maatschappij in te kunnen spelen op belangrijke trends en ontwikkelingen. Deze advocaten stellen zich in hun kantoren zowel inhoudelijk in de diepte als ook in de breedte op als gesprekspartner. Intern en extern als ambassadeurs. Het kunnen vertalen van kennis en kunde naar de praktijk en kunnen benoemen waar echte waarde zit en vragen leven is mooi meegenomen. Dit scheelt tijd, scheelt kosten en voorkomt ook verkeerde verwachtingen (met afboekingen op facturen en boze klanten tot gevolg). Kantoren die in technologie, zoals AI, Blockchain, niet gelijk een bedreiging zien, investeren tijd in en doen kennis op in veel omvattende thema’s die een breed palet aan juridische en grote maatschappelijke vraagstukken in zich hebben met economische en sociale impact op mondiaal niveau. Denk bijvoorbeeld nu aan alles wat te maken heeft met de aanleg van 5G of het vraagstuk rondom autonome intelligente voertuigen (AIV) of de CO2-problematiek. Kantoren die investeren in deze thema’s door ze tot speerpunt maken hebben een voorsprong omdat ze vanaf begin betrokken zijn bij discussies en platforums bij het bedrijfsleven, overheid en in de wetenschap.

Vertrouwen in zichzelf

Goede referenties en nieuwe doorverwijzingen zijn bij dit soort kantoren de winst.

Dat is niet hetzelfde als zelfverzekerdheid of het vaak gedachte en aan advocaten verweten eigenwijsheid. Vertrouwen in jezelf in combinatie met zelfkennis geeft vaak de eigenschap om je te kunnen verplaatsen in anderen. Empathie is vaak nog een stapje verder en voor wie de socratische gesprekstechnieken beheerst en hierover op meta-niveau kan filosoferen staat per definitie boven de partijen. Groot voordeel is dat je met deze skills niet snel uit het veld geslagen bent. Als je echt weet wie je bent en wat je als individu drijft dan kan je inspelen ook op wensen van anderen, teams bouwen en ook buiten het kantoor allianties aangaan.

Vertrouwen in jezelf betekent ook vaak dat je beter in staat bent te luisteren, niet om te reageren maar om begrip te hebben voor standpunten van anderen. Niet oordelend luisteren. Dat leidt meestal ook tot vertrouwen in jou als professional. De professionals zijn per slot van rekening de optelsom van het kantoor. Goede referenties en nieuwe doorverwijzingen zijn bij dit soort kantoren de winst. Kantoren die vertrouwen als kernwaarde (vaak in de Engelse variant Trust) presenteren stellen zichzelf continue kritische vragen over hoe het beter of anders kan. Je ziet dat deze kantoren zich laten zien door referenties aan te geven en mee te doen met online referentiefora.

Verbinden

Partners die strategisch samenwerken doen het vier keer beter

Hebben het vermogen om samen te werken. Een logisch gevolg op het hebben van een visie en vertrouwen in eigen kunnen. Partners die strategisch samenwerken doen het vier keer beter, zo becijferde Harvard al. Dus kun je ook doorrekenen dat je 4x efficiënter kan zijn en kosten kunt besparen als je overlegt en krachten bundelt. Niet alleen tussen collega’s met juridische kennis maar ook als je de stafleden integreert binnen je processen.

Wat gaan we nog meer zien in 2020?

Onder invloed van de overheid blijft de druk op een efficiëntere organisatie aanwezig. Veel eenmanszaken zullen aansluiting zoeken bij andere partijen. Kijkend naar de demografische cijfers in het jaarverslag van de NOvA dan kan je bijna niet tot een andere voorspelling komen als je dat ook koppelt aan de hogere kwaliteitseisen die worden gesteld aan advocaten om continue bij te scholen en de focus op rechtsgebieden. Veel kleinere kantoren zoeken enerzijds de aansluiting om inhoudelijk bij te blijven maar anderzijds om investeringen in de organisatie te kunnen delen. Nieuwe samenwerkingsvormen zoals franchise-achtige concepten in het buitenland zijn wel onder de radar ophanden maar nog niet tot wasdom gekomen.

Grotere organisaties zetten ook meer in op nieuwe varianten van samenwerking. Noodzakelijke keuzes in rechtsgebieden dwingen om de aandacht te verdelen en daarbij focus te houden. Menig kantoorprogramma zal hierop ook aansturen in aanvulling op de individuele ontwikkelingsplannen. Ook zullen we veel nieuwe spelers en namen op de gevel zien. Namen die vooral focus en keuzes laten zien in thema’s en doelgroepen. Strategische verbanden zullen ook komend jaar weer worden aangegaan.

De branche gericht op de advocatuur zit niet stil. Hier wordt kennis gedeeld en samengewerkt om de klant beter van dienst te zijn. Een goede ontwikkeling. Congressen, seminars zoals De Zaak op Orde, ronde tafels gericht op Advocatuur en Notariaat zullen dit jaar weer worden georganiseerd om samen te leren en om producten en diensten voortdurend met launching customers te innoveren.

Legal Design neemt een grote vlucht

Legal Design neemt een grote vlucht. Verder zal er een grote toename zijn in alternatieve geschilbeslechting. Mediation wordt nu door de overheid met grote belangstelling bekeken mede vanwege de efficiency. Mediation kan in diverse varianten worden uitgeoefend, als onderdeel van de rechtspraktijk. Met de komst van verplichte intervisie zal menig bedrijfskundige uitdaging met peers besproken worden. In intervisie of intercollegiaal in gestructureerde overleggen.

Als het om onderwerpen gaat die de advocatuur aangaan valt net als in 2019 te denken aan  aan Privacy en Cybersecurity. Verder zal elk kantoor dat financiële transacties begeleidt moeten weten met wie je zakendoet. Alle data en dossiers moeten continu op orde zijn en dat moet je kunnen aantonen. Onderwerpen als Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) zullen mening kantoor dit jaar bereiken. De aanbieders in de markt zijn al druk bezig met het vergroten van de “awareness” bij hun relaties.

Nieuw personeel

De zoektocht naar goede collega’s is voor menig kantoor een grote uitdaging. De oude manier van werven is vaak niet voldoende. Je moet meer laten zien, wat het kantoor biedt. Tegenwoordig kunnen leerlingen al voordat ze rechten gaan studeren een snuffelstage lopen bij kantoren. Recent werd mijn hulp hiervoor om een kantoor te selecteren ingeschakeld. De recruiters krijgen hiermee een nieuwe kans om zich te verdiepen in ultra young recruitment. Onboarding van nieuw personeel was bij ons in 2019 een hot-item en dat zal in 2020 niet anders zijn. Kantoren openen niet alleen voor relaties nieuwe locaties, ook om nieuwe collega’s te binden is dit een prima middel. Tegelijk biedt dit de kans om flexibeler om te gaan met werktijden en moderne inrichting van nieuwe locaties.

Tot slot is de advocaat van vandaag en morgen veel meer een regisseur, een gesprekspartner die het juridische probleem binnen een grotere context kan plaatsen. Het is niet langer alleen de procestijger die het voor het zeggen heeft, maar ook de advocaat-mediator, die eerst inventariseert wat de diepere vraag is van zijn relatie alvorens alles op scherp te zetten. Schikken kan soms een heel goede oplossing zijn die op langere duur een betere en langdurige relatie tot gevolg heeft.

Julius Scholten

Julius Scholten
Advocaten & Notarissen Business Coach
partner bij Law4ce B.V.
sparringpartner voor kantoren die hun groeivisie willen realiseren.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates