Logo Balieplus

Hoe vitale advocaten het verschil maken in 2021.

18 januari 2021

Een vooruitblik met de wijsheid van vandaag en gisteren.

Afgelopen jaar heb ik een reis door Nederland gemaakt op zoek naar professionals met een persoonlijk verhaal. Ik richt mij inmiddels al meer dan 12 jaren op de advocatuur en de wereld die zich daar mee wil verbinden. Hoewel er veel opmerkelijke verschillen tussen kantoren te bespeuren zijn, geldt dat er anderzijds ook verrassende overeenkomsten zijn als het gaat om de menselijke maat en persoonlijke drijfveren.

Kwetsbaarheid als kracht

De reis leverde afgelopen jaar indringende en soms confronterende gesprekken op. Het blijkt dat het laten zien van je echte persoonlijkheid voor professionals vaak ook een mooie kans biedt om van kwetsbaarheid een sterkte te maken. Daarbij is een goede balans tussen privé en werk, in wie je bent en wat je naar buiten wilt uitstralen van belang om vitaal te blijven. Mijn doel is om de mens achter de professional te leren kennen. Mijn missie hierbij is om coaching uit de taboesfeer te halen en onderdeel te maken van een organisatie. Ik sta hier inmiddels niet meer alleen in.

Coaching voor een betere samenleving

Afgelopen jaar kwam ik in contact met Bianca Kamphuis van Mentavitalis. In een interview beschrijft ze dit taboe ook. Ze vertelt hoe ze via haar organisatie coaches en psychologen 24/7 als service aanbiedt zonder dat verzekeraar of werkgever hiervan hoeven te weten. Zie ook haar interview. Waarom dit bijdraagt aan een betere samenleving en hoe het kantoor hiervan kan profiteren leg ik ook graag uit tijdens afspraken met kantoren, die het verschil willen maken en visie hebben op de toekomst.

Menselijk aspect

Wat is er veranderd ten opzichte van voorgaande jaren? In de berichten over de top 50 kantoren lees ik dat het goed is gegaan wanneer het gaat om de aantallen mensen en omzet. Maar daar moet wel iets aan worden toegevoegd. De waarde en de omzet van de organisatie worden bepaald door de mensen – het maatschappelijk kapitaal dat samen met relaties de voortgang bewaakt. En niets menselijks is ons vreemd. We willen graag gewaardeerd worden. En wat velen in ieder geval gemeen hebben met elkaar is dat de fysieke contacten minder zijn. Veel minder. Zowel intern als met de relaties.

Het belang van duurzame verbinding

Omdat in de media vooral de top 50 kantoren worden beschreven plaats ik toch een kanttekening. Deze groep is slechts een minderheid als het gaat om de kleinere en middelgrote kantoren. Dus de vraag blijft of het overal zo goed gaat als de tijden zo veranderd zijn. En ook bij de grotere kantoren is ook veel te doen om de zaak goed draaiende te houden. Investeren in maatschappelijk kapitaal is eigenlijk geen vraag, maar een kwestie van doen. Want als de fysieke contacten afnemen, dan neemt ook de sociale cohesie af. In het begin van het jaar valt het altijd op hoeveel mensen ervoor kiezen om elders te gaan werken. Dat is vaak zonde als het gaat om geïnvesteerde middelen. Het kost veel tijd en moeite om goede mensen te vinden en weer volledig inzetbaar te krijgen voor de organisatie. Ook recruiters hebben er een belang bij dat mensen zich meer duurzaam verbinden en een stip aan de horizon hebben.

Zorgen voor elkaar

Uit eigen ervaring weet ik dat er vaak te weinig tijd wordt besteed aan het welzijn en werkplezier. En dat resulteert helaas ook tot uitval, met alle gevolgen van dien. Dat kan echt anders in mijn beleving. Ik geef alvast als gedachtegoed de metafoor van het familiebedrijf aan u mee. Familiebedrijven kennen een lang bestaan, nemen soms minder risico’s en voor personeel wordt goed gezorgd. Laten wij ook komend jaar goed voor elkaar zorgen.

Vijf open vragen

In mijn interviews stelde ik 5 open vragen, die ik ook graag met u deel. Om u zo na te laten denken over hoe u het verschil kunt maken in deze uitdagende tijden.

  1. Wanneer anderen jou zouden omschrijven in één woord of meerdere kernwoorden, welk woord(en) hoop je dan dat ze zeggen zodat we jou goed leren kennen?
  2. Waar haal je de motivatie vandaan en wat inspireert jou om te doen wat je doet elke dag?
  3. Welke thema’s die jou persoonlijk raken in het dagelijkse leven neem je mee in je werk?
  4. Wat zou je doen of wie zou je zijn als je opnieuw de kans zou krijgen om jezelf neer te zetten?
  5. Wat is jouw stip aan de horizon bijvoorbeeld als het gaat om geluk, gezondheid, succes en liefde en de goede balans daarbij te vinden in het leven in de nabije toekomst?
Julius Scholten

Mr Julius Scholten
Intervisiebegeleider Businesscoach Advocatuur
Partner Law4ce & Commercieel adviseur bij
MentaVitalis voor Advocatenkantoren die het verschil willen maken

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates