Logo Balieplus

25-jarig bestaan Balieplus bevestigt meerwaarde voor advocatuur

17 januari 2022

In gesprek met Balieplus (mede)oprichter Piet Bokelaar en -directeur Paul Paasschens

Bij Balieplus is ‘alles’ ondersteunend aan de bedrijfsvoering van advocaten. Al een respectabele kwart eeuw. Maar is de advocatuur zelf niet mans genoeg om de boel te organiseren? ‘Wij ontzorgen. Zodat zij advocaat kunnen zijn,’ zegt directeur Paul Paasschens.

Maar liefst 25 jaar bestaat Balieplus, de serviceorganisatie voor advocaten en notarissen. We zitten aan tafel met medeoprichter – en destijds eerste directeur – Piet Bokelaar en Paul Paasschens. Zij blikken terug op het verleden, belichten het heden, maar kijken vooral naar de toekomst.

Van beroepsaansprakelijkheid tot paperclips

‘Eind jaren negentig werd de ziektewet afgeschaft,’ herinnert Piet zich. ‘Dus voor advocaten moest er een ziektegeldverzekering komen. Aon en Nationale Nederlanden timmerden een product in elkaar; dat vormde de basis van de oprichting van Balieplus in 1997. Op initiatief van de Orde overigens. Zij doen belangenbehartiging, maar zo’n product is iets commercieels, dus dat moest buiten hen om. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten zaten in het bestuur van de stichting Service Organisatie voor Advocaten – tevens aandeelhouder van Balieplus.’
En het liep storm. Ruim 60 procent van de kantoren sloot zich aan door de ziektegeldverzekering af te sluiten. De kop was eraf.
Piet: ‘Toen de vraag kwam of we meer van dit soort relevante producten konden leveren, hebben we Boer & Croon een behoeftenonderzoek laten doen en om een businessplan gevraagd. Wat bleek: naast de vraag naar belangrijke verzekeringen voor ziektekosten en beroepsaansprakelijkheid, was er ook behoefte aan bijvoorbeeld bureaumeubilair, dienstfietsen, tot zelfs paperclips aan toe. De crux was: collectieve inkoop bij leveranciers. Voor de jaarlijkse 75 gulden aan fee kon elke advocaat gebruik maken van deze producten. Dankzij de kortingen was die fee meteen terugverdiend.’

Tijd kost geld in de advocatuur
Dus speurwerk naar gunstige voorwaarden
is dan een dure hobby

Collectieve afspraken

Maar toch. Vóór het Balieplus-tijdperk kon de advocatuur toch gewoon zelf uit de voeten met verzekeringen en producten? Wat was de toegevoegde waarde van je aansluiten dan precies?
Paul: ‘Wij maken – en dat was vroeger niet anders – collectief gunstige afspraken met leveranciers. Daarbij zoeken wij alles uit: wie biedt goede kwaliteit voor reële prijzen, wie voldoet aan alle randvoorwaarden, en waar is een interessante korting mogelijk? Dat kan iedereen ook zelf uitvissen, uiteraard. Maar tijd kost geld in de advocatuur. Dus dat soort speurwerk is dan een dure hobby. Laat Balieplus dat voor z’n rekening nemen, zodat de advocaten en notarissen zich op hun werk kunnen focussen. Bovendien Balieplus met het collectief ook financieel voordeel beiden.’
En ze weten Balieplus te vinden, zo blijkt. Met als belangrijkste redenen om aan te sluiten: die gunstige verzekeringen voor ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, diverse facilitaire diensten én natuurlijk de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast is het aanbod van Balieplus in de loop der jaren flink uitgebreid, met interessante producten en diensten voor kantoor en persoon.
Paul: ‘Hierdoor is Balieplus niet alléén interessant voor de kleine en middelgrote kantoren, we kunnen ook een aantal Top-10 kantoren tot onze leden rekenen.’

Bokelaar: ‘Heel eerlijk, ik begrijp niet dat er niet nóg meer kantoren zijn aangesloten bij Balieplus. Samen sta je sterker!

Interessant voor starters

Voor starters of degenen die dat overwegen is er meer, legt Paul uit. ‘Hen bieden wij een “starterspakket” met praktische informatie over het opzetten van een businessplan, het hoe en wat rond financiën – zoals urenstatus, inkomsten – en bijvoorbeeld hulp bij automatisering.
Starters dus. Is dat dé doelgroep van Balieplus? Paul bevestigt: ‘Ja, dit is een belangrijke doelgroep, omdat er voor startende kantoren veel winst te behalen is door zaken direct via Balieplus te regelen. We willen in elk geval het communicatiekanaal zijn voor die starter, zodat ook hij bij gunstige leveranciers terechtkomt voor een goede dienstverlening. Daarnaast heeft het aanbod van Balieplus veel toegevoegde waarde voor éénpitters, kleine en middelgrote kantoren. Al met al bedienen wij in totaal 25 procent van de kantoren.’
Oprichter Piet Bokelaar reageert: ‘Een kwart van de markt bereiken is lovenswaardig. En als je 25 jaar bestaat, en sinds 2014 sterk genoeg bent om op eigen benen te staan – zonder de Orde dus, én bovendien groeit, heb je je meerwaarde ruimschoots bewezen. Heel eerlijk, ik snap echt niet waarom er niet nóg meer kantoren zijn aangesloten. Met het vergroten van het collectief help je elkaar, want Balieplus krijgt bij leveranciers dan meer voor elkaar qua tarieven. Samen sta je sterker.’
Want eenmaal lid, krijgen kantoren alle kans hun behoeften uit te spreken.
Paul: ‘Op ons initiatief regelen we lunchmeetings of een gesprek. Dan kan het kantoor of de advocaat uitspreken waar ze ondersteuning op prijs stellen. Want tijden veranderen, dus behoeftes ook.’
Hij benadrukt dat die behoeften peilen een wederzijds belang is. ‘Dat wordt soms in eerste instantie nog niet door alle kantoren zo gezien. Neem die keer dat we maximaal een uurtje “mochten” komen. We hebben uiteindelijk met dat kantoor een paar uur inhoudelijk gepraat. Efficiënt en met een mooi resultaat een betere beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aanzienlijke besparing op kantoorkosten.’ Paul voegt toe dat Balieplus of z’n leveranciers niet zelf gaan nabellen. ‘Het is nergens voor nodig om te pushen. Wij helpen hén, dus laten we het vervolgcontact aan de klant over.’

Wij helpen hén, dus laten we het vervolgcontact ook aan hen over

Jubileumaanbiedingen

Mooi, dat bestaansrecht, maar ongetwijfeld is niet alles succesvol verlopen in 25 jaar tijd. ‘Klopt. Sommige producten slaan gewoon niet aan,’ zegt Paul.
‘Een voorbeeld? Door digitalisering zijn zaken als beveiliging, AVG en misbruik persoonsgegevens hot items. Daarom hadden we een mooi product ontwikkeld met Customer Due Diligence. Maar onze inschatting was blijkbaar niet goed, want het werd nauwelijks afgenomen. Tja, dat kan. Dat inzicht nemen we mee voor de toekomst.’
Even verder richting die toekomst. Als stip op de Balieplus-horizon wil het bedrijf zich richten op de gehele juridische beroepsgroep; de advocatuur voorop, maar ook gerechtsdeurwaarders en notarissen verdienen aandacht. Op deze manier versterken we het collectief en kunnen we blijven werken aan gunstige voorwaarden voor onze leden.
Piet Bokelaar bevestigt: ‘Zo heb ik vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Paul benaderd, omdat ik voor deze groep inderdaad volop mogelijkheden zie. Het is nu goed om te kijken waar Balieplus probleemoplossend kan zijn, en tegelijkertijd in staat is rekening te houden met het gegeven dat het notariaat veelal werkt met eigen leveranciers, die vaak ook cliënt zijn.’
Hoe dan ook, juridisch Nederland zal in dit jubileumjaar het nodige van Balieplus gaan horen, volgens Paul Paasschens. ‘Via LinkedIn en andere social media gaan we aan de boom rammelen. En reken maar dat we komen met interessante jubileumaanbiedingen. Want die 25 jaar gaan we vieren!’

Interview Piet Bokelaar & Paul Paasschens

Tekst: Margriet Zuidgeest

Balieplus 25 jaar
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates