Logo Balieplus

Visie op de toekomst door Jasminke Meester

30 juni 2022

In het kader van het 25-jarig jubileum vroegen wij vijf advocaten naar hun visie op de toekomst van de advocatuur. In deze tweede aflevering de visie van Jasminke Meester, voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland en advocaat bij Benthem Gratama.

Wat is in jouw ogen de belangrijkste (algemene) ontwikkeling van 2022?

Het gemak waarmee een advocaat hybride kan werken en zodoende de werkdag naar eigen voorkeur kan invullen. Het is duidelijk geworden dat ook in de advocatuur flexibeler omgegaan kan worden met werktijden. Nog steeds wordt over het algemeen een hoge werkdruk ervaren. Hopelijk kan een ontwikkeling als flexibel werken daar een positieve bijdrage aan leveren. Van jonge advocaten wordt vaak verwacht dat zij elke dag op kantoor te vinden zijn – met de sociale druk die daarbij hoort. Door een flexibelere wijze van werken mogelijk te maken kunnen jonge advocaten geleidelijker wennen aan het werkende bestaan én hun werk en privé beter balanceren. Met name dit laatste is iets waar jonge advocaten steeds meer waarde aan hechten. Feit is natuurlijk wel dat werken op kantoor in aanwezigheid van je patroon en/of andere kantoorgenoten bijdraagt aan je ontwikkeling. Het sociale aspect van een kantoor draagt ook bij aan het werkplezier. Wij pleiten dus niet voor volledig thuiswerken maar wel voor flexibiliteit en het bespreekbaar maken daarvan.  

Welke kennis/vaardigheden zijn onmisbaar voor advocaten/kantoordirecteuren in 2022?

Cliënten en medewerkers weten steeds beter wat zij zelf willen maar ook wat zij zelf kunnen. Het is daarom van belang om als advocaat/kantoordirecteur kennis te hebben van de behoefte waar jij op in kan spelen. Zorg dat je kan voorzien in de leemte. Daarnaast is het steeds belangrijker om te specialiseren. Lang niet al het werk hoeft meer gedaan te worden door advocaten. Zorg ervoor dat je meegaat met de tijd.  

Waar liggen kansen voor kantoren in 2022? 

De relaties met de cliënten weer oppakken waar dat nodig is. Door het digitaal werken hebben advocaten hun cliënten lange tijd niet bezocht. Digitaal werken is voor inhoudelijke overleggen of korte afstemmomenten een goed alternatief, maar je wil als advocaat meer betrokken zijn om een trusted advisor te kunnen zijn Je wil graag weten hoe het met je cliënt gaat en wat er speelt in de branche. Daarvoor wil je aan tafel zitten met je cliënt. In dat geval heeft fysiek contact – waarbij ruimte is voor het menselijke aspect – een positief effect. Maak tijd voor je cliënten en pak die draad weer op.

Wat zie jij als grootste risico voor de komende periode?

Je ziet dat de middenlaag in de advocatuur onder druk staat. Jonge advocaten besluiten na hun stage over te stappen naar een ander kantoor of naar het bedrijfsleven. Dat is voor de advocaat-stagiaires een gemis. Vierde tot achtste jaar medewerkers zijn een fijne kennisbron voor de advocaat-stagiaires. De middenlaag geeft sfeer en body aan een kantoor wat belangenrijk is voor de advocaat-stagiaires die zich aan het binden zijn. De druk van buitenaf zoals het bedrijfsleven is enorm. Er wordt van alle kanten aan advocaten getrokken met andere banen met naar eigenzegge betere arbeidsvoorwaarden en een groot jong team. Voor de advocatuur wordt het in dat geval steeds moeilijker om de medewerkers te behouden.   

Zie jij op de langere termijn grote veranderingen voor de advocatuur/juridische branche?

De verdere digitalisering is naar niet te ontkennen. En zoals hiervoor al aangestipt moeten we er rekening mee houden dat cliënten steeds makkelijker aan informatie kunnen komen. Specialiseren is daarom een must.  

Corona

Wat heeft corona voor impact gehad/veranderd aan de kantoorvoering? En hoe kunnen kantoren hier het beste verder op inspelen in 2022?

De verdere digitalisering en mogelijkheden tot flexibel werken. Deze invoering zou verder uitgebouwd kunnen worden. Het is een trend die al langer in opkomst was en waarmee je als werkgever/branche aantrekkelijker bent dan terug naar de oude ‘normaal’. 

Startend kantoor

Wat zou jij een startende kantooreigenaar nu adviseren vanuit jouw ervaring/expertise?

Of je nou vroeg of laat in je carrière besluit om een eigen kantoor te starten. Zorg ervoor dat je de vaardigheden van het ondernemen ook onder de knie hebt of krijgt. Advocatuur vraagt altijd een bepaalde mate van ondernemerschap. Wij (SJBN) zien dat het ondernemerschap andere eigenschappen en competenties vereist en dat daar soms onvoldoende aandacht naar gaat. Het ondernemerschap op zichzelf is niet minder van belang om goed te beheersen. Durf daar aandacht aan te geven en in te investeren.

Wat mag er bij een kantoor niet ontbreken om toekomstbestendig te zijn?

Investeer in veranderingen van de tijd. Voor nu lijkt dat te zijn het implementeren van legal tech. Daarnaast het hebben van medewerkers met soft skills en vaardigheden om goed samen te kunnen werken met cliënten – in plaats van voor cliënten.  

Welke andere tips/adviezen zou je een startend advocatenkantoor willen geven?

Ontdek wat jij te bieden hebt. Zorg ervoor dat je dicht bij jezelf blijft. Dat kost uiteindelijk het mist en levert meer op.  

Balieplus

Welke bijdrage kan Balieplus volgens jou op basis van het voorgaande leveren?

Partners samenbrengen die in de verandering van de tijd meegaan. Over het algemeen hebben advocatenkantoren niet het imago dat zij snel met de tijd mee gaan. Door partners aan te bieden die dat wel doen maak je de drempel bij advocatenkantoren lager. Daarnaast is het van belang om te focussen op zowel grotere als kleinere startende kantoren. Deze laatste kantoren kunnen het in de toekomst weleens goed gaan doen doordat zij makkelijker kunnen specialiseren. Hier speelt Balieplus een belangrijkere rol. 

Jasminke Meester

Jasminke Meester, voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en advocaat bij Benthem Gratama, is werkzaam in de agrarische- en bouwsector.

De SJBN treedt op als intermediair tussen de lokale Jonge Balie verenigingen, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Uitvoeringsorganisatie (CPO en Dialogue) en andere relevante organisaties die zich richten op de (jonge) advocaten.

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in het kader van het 25-jarig jubileum van Balieplus.
Klik hier om alle artikelen te lezen.

SJBN - Stichting Jonge Balie Nederland
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates