Logo Balieplus

Energielabel C: Verplichting voor kantoren

30 januari 2023

Aandacht voor het klimaat en duurzaamheid zijn ondertussen onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit de maatschappij. Op allerlei manieren wordt er gewerkt aan een duurzame aanpak, voor de zakelijke markt het meest merkbaar in het energieakkoord uit 2013 en het klimaatakkoord uit 2018. Voor sommige branches is de impact groot.

Met ingang van 2023 geldt vanuit deze akkoorden voor kantoren de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet uw kantoor niet aan deze verplichting, dan mag deze ruimte in principe niet meer gebruikt worden als kantoorruimte. In dit artikel lopen we kort door de verplichtingen, uitzonderingen en de stappen die u kunt nemen om aan deze verplichting te voldoen.

Valt uw kantoor onder de verplichting Energielabel C?

Niet voor elk kantoor geldt de verplichting om te voldoen aan Energielabel C. Er zijn een aantal uitzonderingen opgesteld. De verplichting geldt niet als:

 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Bron: RVO

Geldt de verplichting Energielabel C niet voor uw kantoor? Momenteel is het vanuit kostenoverweging een verstandige keuze om uw energieverbruik en bespaarmogelijkheden onder de loep te nemen. Met de huidige energieprijzen verdienen bespaarmaatregelen zich al snel terug.

Heeft uw kantoor al een energielabel?

Wilt u zeker weten of uw kantoorruimte voorzien is van een energielabel? Dat controleert u eenvoudig via https://www.ep-online.nl/ Op dit online platform worden alle geldige energielabels geregistreerd en kunt u deze raadplegen.

Uw kantoor heeft een energielabel C of hoger

Op dit moment voldoet uw kantoorruimte aan de wettelijke verplichting die vanaf 1 januari 2023 geldt. Hou er wel rekening mee dat een energielabel 10 jaar geldig is en deze verplichting een stap is in een grotere transitie, gericht op CO2 arme bebouwde omgeving in 2050. Een periodieke controle van bespaarmogelijkheden kan voor u ook interessant zijn.

Is uw energielabel lager dan C of heeft uw kantoor geen energielabel?

Als de eerdergenoemde uitzonderingen niet gelden voor uw kantoor heeft u per 1 januari 2023 de wettelijke verplichting om het energielabel C te hebben. Hiervoor kunt u een energieadviseur inschakelen, een energieadviseur uw huidige energielabel vaststellen en kan bepalen welke maatregelen er noodzakelijk zijn om uw huidige energielabel te verhogen naar C of hoger. Via Balieplus Facilitaire Diensten helpen wij u hier graag mee: https://www.balieplus.nl/product/verduurzaming-kantoor/

Ook belangrijk als u kantoorruimte huurt

Wanneer u kantoorruimte huurt, is het misschien minder vanzelfsprekend om over energiebesparende maatregelen en het energielabel na te denken. Toch is het belangrijk om te controleren of uw kantoorruimte een geschikt energielabel heeft. Is er geen energielabel C of hoger, mag de ruimte niet meer als kantoorruimte gebruikt worden.

Ook zijn misschien niet alle kosten voor rekening van de verhuurder. Het kan zijn dat er in uw huurcontract afspraken staan, of dat de verhuurder verwacht dat u als huurder bepaalde energiebesparende maatregelen doorvoert. ABAB Legal heeft een interessant artikel hierover geschreven.

Samengevat:

 • Controleer of uw kantoor een energielabel C of hoger heeft, ongeacht of u eigenaar of huurder bent.
 • Heeft uw kantoor een lager of geen energielabel? Controleer dan of de verplichting voor energielabel C voor uw kantoorruimte geldt.
 • Ongeacht of het noodzakelijk is, heeft u geen energielabel C of hoger, besparingsmaatregelen zijn waarschijnlijk gunstig voor u, vanwege de hoge energiekosten.
 • Geldt de verplichting voor u? Dan is het belangrijk om actie te ondernemen: Neem contact op met uw verhuurder om de mogelijkheden te bespreken of schakel een energieadviseur in.

Werk maken van uw energielabel of besparingsmaatregelen? Maak dan gebruik van het collectieve inkoopvoordeel van Balieplus via Balieplus Facilitaire Diensten.

Energielabel C voor kantoren
Balieplus 25 jaar
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Balieplus Energie
Kantoorgerelateerd

Verduurzaming van uw kantoor is nu belangrijker dan ooit!

Bespaar op uw energierekening en kies voor zonnepanelen, luchtbehandeling of ledverlichting.

Balieplus 25 jaar
Balieplus Facilitaire Diensten
Kantoorgerelateerd

Balieplus Facilitaire Diensten

Wij verlagen uw vaste lasten voor kantoor en medewerkers. Zodat u zich kunt focussen op uw business. Zo zijn wel besparingen tot wel 40% mogelijk en wordt u volledig ontzorgd.

Balieplus 25 jaar
RI&E Balieplus
Kantoorgerelateerd

RI&E Balieplus

De RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. En het voorkomt aansprakelijkheid bij ongevallen op kantoor.

Balieplus 25 jaar