Logo Balieplus

Inkomensterugval bij arbeidsongeschikte medewerker

5 mei 2023

Binnen uw advocatenkantoor nemen werknemers een belangrijke plaats in. Zij vormen het hart van uw kantoor en zorgen voor de continuïteit. We horen in de branche vaak dat er sprake is van een “war on talent”.
Een van de secondaire arbeidsvoorwaarden die tegenwoordig veel werknemers aan een kantoor binden is een goede dekking van inkomstenterugval bij arbeidsongeschiktheid.

Relatief hoge langdurige uitval in de advocatuur

De hoge werkdruk in de advocatuur leidt tot relatief veel uitval door stressklachten en/of burn-outs met veelal langdurig verzuim tot gevolg.

Door de huidige arbeidskrapte duurt de zoektocht naar nieuwe medewerkers langer, wat er regelmatig voor zorgt dat de huidige medewerkers het extra druk hebben en dat er een toename is van het aantal burn-outs en verhoogd verzuim. Dit kan lang aanhouden en u bent als werkgever verplicht om het salaris 2 jaar lang door te betalen. Indien een medewerker na 2 jaar nog niet hersteld is, komt hij/zij in de WIA terecht. Daar begint het probleem waarover wij u in dit artikel willen informeren. In de praktijk zien wij dat medewerkers na 2 jaar geconfronteerd kunnen worden met een enorme terugval in inkomen, hetgeen kan zorgen voor schrijnende situaties.

Eén van de oplossingen ter voorkoming van deze schrijnende situaties ligt bij u als werkgever. U hebt de mogelijkheid om het risico van een forse inkomensterugval na 2 jaar te verzekeren ten behoeve van uw medewerker.

Waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde

In de huidige tijd met de “war on talent” is het hebben van een verzekeringsoplossing voor de inkomensterugval na 2 jaar een welkome arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers en is het voor u als werkgever een prettig idee dat uw medewerker een schappelijk inkomen behoudt na beëindiging van de arbeidsrelatie.

In dit artikel geven wij u graag een toelichting op de mogelijkheden. Er zijn 2 verzekeringsoplossingen die wij er voor u uitlichten, de WGA-Hiaatverzekering en de WIA-Excedentverzekering.

WGA-Hiaat verzekering (ook WGA-Gat verzekering genoemd)

Met een WGA-hiaatverzekering krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent X het arbeidsongeschiktheidspercentage X het laatstverdiende loon (basisvariant) of tot 70% van het laatstverdiende loon (uitgebreide variant) (uitgaande van een maximaal jaarloon van € 66.956 bruto).

Het UWV beoordeelt of iemand arbeidsongeschikt is. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar wat iemand nog wél kan. In hoeverre is iemand nog arbeidsgeschikt? De WIA-uitkering die het UWV vaststelt wordt alleen berekend over het gedeelte dat iemand daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Er wordt verondersteld dat iemand nog kan werken voor het gedeelte dat iemand arbeidsgeschikt is.

Het UWV gaat er ook vanuit dat iemand nog werkt voor het arbeidsgeschikte gedeelte. Indien iemand minder dan 50% verdient van het loon waarvan het UWV vindt dat de medewerker dat nog kan verdienen, dan wordt de WIA-uitkering gekort. Men wordt dus beboet vanwege het niet werken voor het arbeidsgeschikte deel. Het blijkt echter in praktijk vaak lastig te zijn om voor het arbeidsgeschikte percentage een baan te vinden (bijvoorbeeld voor slechts 12 uur per week verspreid over 4 dagen).

Met een WGA-Hiaat verzekering kunt u als werkgever een aanvulling op de WIA-uitkering verzekeren. Dit betreft een extra arbeidsvoorwaarde die u als advocatenkantoor kunt bieden aan uw medewerkers, u bent dit niet verplicht.

Omdat het niet makkelijk is om werk te vinden als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, is deze verzekering vaak een welkome aanvulling voor uw medewerker. Deze medewerker is immers reeds langer dan 2 jaar ziek en wordt geconfronteerd met een forse terugval van inkomen.

WIA-Excedentverzekering

Binnen een advocatenkantoor zijn er regelmatig medewerkers die meer verdienen dan het maximum jaarloon. Het maximum jaarloon vormt voor het UWV de basis om de uitkering vast te stellen. Een medewerker die meer verdient dan het maximum-jaarloon (in 2023 is dit EUR 66.956,-) wordt geconfronteerd met een nog hogere terugval in inkomen. De uitkering van het UWV is nooit hoger dan 70% van het maximum jaarloon (of 75% bij volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid).

Indien u medewerkers hebt die meer verdienen dan EUR 66.956,- zal de medewerker er na 2 jaar ziekte dus fors op achteruit gaan. Met een WIA-excedentverzekering zorgt u ervoor dat uw medewerker alsnog 70% of zelfs 80% van het laatstverdiende loon ontvangt indien dat hoger is dan het maximum jaarloon.

Deze belangrijke consequenties van langdurige arbeidsongeschiktheid zijn vaak onbekend bij de werkgever en medewerkers. Gelukkig komt het niet vaak voor dat er schrijnende situaties plaatsvinden, maar stelt u zich eens voor dat het wel gebeurt. Een medewerker raakt volledig buiten zijn/haar schuld arbeidsongeschikt en heeft na 2 jaar een inkomensterugval van misschien wel 50 à 60%. Dat leidt tot een situatie waarvoor u als werkgever mogelijk graag een oplossing biedt.  

Relatief lage premies

Omdat de geschetste situatie niet vaak voorkomt, zijn de premies van dergelijke verzekeringsoplossingen betaalbaar. Wij zijn graag bereid uw advocatenkantoor een nadere toelichting te geven op de mogelijkheden en samen met u te kijken hoe u de medewerkers nog beter bindt en aantrekt.

Rekenvoorbeeld

Een advocaat met 15 jaar werkervaring en daarmee recht op 12 maanden (WGA loongerelateerde uitkering) en een salaris van € 90.000,- per jaar. Daarnaast wordt uitgaan dat de advocaat in de hele periode van arbeidsongeschiktheid geen ander betaald werk verricht.

De eerste twee jaar heeft de werknemer recht op in totaal minimaal 170% (1e jaar 100% WIA en 2e jaar 70%). Daarna is het afhankelijk of en welke verzekering is afgesloten. Zoals u kunt zien loopt de inkomstenachteruitgang al snel op tot 50% of meer.

Disclaimer: dit is een indicatieve berekening waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Voor een exacte berekening kunt u contact opnemen met Aon, Anton Lintel.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met Anton Lintel RMiA
Aon Professional Services
anton.lintel@aon.nl
06-22803608

Aon
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates