Logo Balieplus

Verdiep je juridische kennis

In aanvulling op onze basisopleidingen biedt OSR een- of meerdaagse verdiepingscursussen die jouw kennis verder verdiepen en helemaal up-to-date brengen.

15% korting bij gebruik kortingscode

Je voordeel op een rij

Verdiep jouw kennis
Helemaal up-to-date
Ervaren juridisch experts
Eerste 25 aanmeldingen - € 40,- korting

Meer informatie >

Enkele voorbeelden van de juridische verdiepingscursussen zijn:

  • Verdiepingscursus arbeidsmigratie: na het volgen van deze cursus kun je goed adviseren over verblijfsvergunningen en heb je kennis van de daaraan hangende verplichtingen en rechten. Verschillende actuele punten op het gebied van het vreemdelingenrecht, zoals de WagWeu, de Brexit, Waadi en de perikelen rondom COVID-19 komen tijdens deze cursus aan bod.

  • Verdiepingscursus jeugdstraf(proces)recht: tijdens deze cursus bespreken de docenten de meest recente stand van zaken rondom wetgeving en jurisprudentie op het gebied van jeugdstraf(proces)recht. Ook de onderwerpen kinderbeschermingsmaatregelen, koppeling tussen het straf- en civielrecht, strafvordering in jeugdzaken (hoger beroep) en executie komen aan bod.   

  • Verdiepingscursus WMO 2015: van melding tot besluitname: tijdens deze cursus wordt ingegaan op de kernbegrippen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenteraad en de beleidsruimte van het college. De eisen bij de voorbereiding van het besluit, waar je gronden tegen moet aanvoeren en de actuele stand van het recht worden besproken.

  • Verdiepingscursus huurrecht bedrijfsruimte: tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op diverse onderdelen en de laatste stand van zaken van het huurrecht. De docenten gaan in op de kwalificatie huurovereenkomst en bedrijfsruimte, de duur van de huurovereenkomst, onbebouwd onroerend goed, huurprijsvaststelling, gemengde overeenkomsten, branchebescherming, indeplaatsstelling en vergoedingsaanspraken huurder.

  • Verdiepingscursus onderwijsrecht: aanmelden, toelaten, plaatsen: de docent bespreekt hoe aanmelding, toelating en plaatsing juridisch in elkaar steekt en op welk moment bepaalde rechten en verplichtingen over en weer tot stand komen. Ook komen de mogelijkheden rondom het voeren van een aanmeldingsbeleid aan de orde.

”Verwezen naar bruikbare jurisprudentie en de kern werd eruit gehaald. Alles werd duidelijk verteld. Genoeg ruimte voor vragen.”

  • Verdiepingscursus onderwijsrecht: onderwijs en ondernemen: tijdens de cursus gaan we in op de grenzen die zijn gesteld aan de inzet van publieke middelen aan private activiteiten en de wettelijke regelingen en de beleidsmatige invulling die daaraan is gegeven. Ook contract- en structuurvragen, die je helpen om de publieke verantwoording te borgen en de schijn van private inmenging in te perken komen aan bod.
  • Verdiepingscursus passend onderwijs: we behandelen onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen.
  • Verdiepingscursus privacy in de personenschade: in deze verdiepingscursus geeft de docent inzicht in hoe je “privacy-proof” omgaat met de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens in personenschadezaken. We bespreken de regelgeving en concrete lastige privacy-issues uit de letselschadepraktijk staan centraal. Daarnaast is er ruimte voor inbreng en bespreking van eigen praktijkvragen.
  • Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades: tijdens de cursus gaan de docenten in op hoe een zorgschade – een dossier waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag – in de praktijk zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. Je krijgt inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen die hierin spelen.
  • Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade: tijdens de cursus wordt er besproken wat een causaal verband inhoudt en wat de vereisten zijn voor het aannemen van een causaal verband. Hoe ga je om met de meest belangrijke causaliteitsdiscussies en wat zijn de oplossingen voor onzekerheid over het causaal verband? De docent gaat tijdens de bijeenkomst in op deze vragen.

Houd onze website in de gaten voor het complete aanbod van onze verdiepingscursussen.

*Het International Women Leadership Programme, Women Leadership Programme, de piketcursus psychiatrisch patiëntenrecht en de OSR-MzL leergang personenschade middelzwaar letsel zijn uitgesloten van de korting.

Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Kortingscode en/of wijze waarop van aanbod gebruikt kan worden
Gebruik tijdens het inschrijven de code in het kortingscodeveld. De korting wordt automatisch verwerkt.

OSR juridische opleidingen
Vul hier uw aansluitnummer (incl. letters) in. U kunt uw aansluitnummer rechts bovenaan onze nieuwsbrief vinden. Alleen bij een correcte invoer verschijnen de inloggegevens.

OSR juridische opleidingen

Ellen Blonk

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ  UTRECHT