Logo Balieplus

Pensioen-mediation

Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces.

5% korting op uurtarief

Je voordeel op een rij

pensioen-specialisten
onafhankelijk

Meer informatie >

Pensioenrechtelijke geschillen doen zich op veel terreinen voor. Of het nu gaat om geschillen tussen werkgevers en werknemers, tussen ex-partners of met pensioenfondsen, verzekeraars, of tussen ondernemingsraad en werkgever. Ze leiden vaak tot langdurige en ook kostbare procedures. Soms is een snelle en goede oplossing nu juist datgene wat nodig is! Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt daarom ‘pensioen-mediation’ aan. Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen.

Ondersteuning aan advocaten door advocaten
Pensioen is en blijft vaak een ondergeschoven kindje, maar de belangen daarentegen zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan pensioen bij echtscheiding of een geschil tussen werkgever en ondernemingsraad. Vaak is pensioen een onderdeel van een groter dossier, dus hoe makkelijk is het als het pensioen-gedeelte, door de specialisten van Gommer & Partners wordt opgepakt en uitgewerkt, zodat u dit kunt verwerken in uw dossier.

Pensioengeschil
De betrokkenen in een pensioengeschil leggen hun geschil dan niet aan de rechter voor, maar aan een mediator van Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Deze begeleiden op basis van hun gedegen kennis en ervaring het mediationtraject. Niet alleen het juridische terrein wordt bestreken, maar ook het actuariële gebied behoort tot de mogelijkheden. Dat scheelt tijd, geld én ook veel energie en emotie.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces. Met u worden individueel en op maat gesneden afspraken gemaakt voor het verloop, de duur én de kosten van het mediationtraject. Met mediation door Gommer & Partners Pensioen Advocaten wordt ook verdere escalatie en het ingraven in de loopgraven voorkomen.

In een vaststellingsovereenkomst legt de mediator de bereikte oplossing(en) vast en kunnen alle betrokkenen daar naar handelen.
Een mediation kan ook (helaas) wel eens mislukken. Op instigatie van de mediator of een van de betrokkenen wordt de mediation dan beëindigd. Het is dan aan betrokkenen zelf hoe het geschil verder een vervolg te geven, mogelijk via een gerechtelijke procedure.

Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Gommer & Partners Pensioen Advocaten

Henny van den Hurk