Logo Balieplus

Pensioenadvocatuur

Advies bij pensioenrecht vraagstukken waarbij rekening gehouden wordt met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten. Cliënten hebben steeds vaker pensioenvragen en –discussies. Laat Gommer Advocaten jou en je cliënt bijstaan met de juiste expertise.

10% korting op regulier tarief

Je voordeel op een rij

Specifieck gericht op advocatuur
Geïntegreerde benadering
Screening van processtukken
Second opinion

Meer informatie >

Gommer Advocaten is een gespecialiseerd kantoor in pensioenrecht, verzekeringsrecht en financieel recht en biedt ondersteuning aan andere advocaten(kantoren).

Kenmerkend is de geïntegreerde benadering van de problematiek. Naast pensioenaspecten wordt eveneens rekening gehouden met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten. Ook kun je bij Gommer Advocaten terecht voor screening van (proces)stukken en second opinions. Uiteraard is het ook mogelijk de behandeling van de kwestie volledig over te dragen aan Gommer Advocaten.

Pensioen vertegenwoordigt een groot financieel belang.

Met de vergrijzing en de wijzigingen gepaard met de Wet Toekomst Pensioenen zullen discussies in de toekomst toenemen. Veel werknemers hebben een beperkte pensioenopbouw. Discussies over de verantwoordelijkheid hiervoor zullen steeds vaker worden gevoerd. Denk aan pensioenverdeling bij echtscheiding, conversie of verevenen, partnerpensioen op risicobasis en de Wet Toekomst Pensioenen.

Bij pensioenrechtelijke discussies gaat het met name ook om oplossingen. De advocaten van Gommer Advocaten richten zich primair op het voorkomen en oplossen van problemen. Indien noodzakelijk wordt vanzelfsprekend krachtig geprocedeerd.

Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Gommer & Partners Pensioen Advocaten

mw. mr Henny van den Hurk