Logo Balieplus

Pensioen-advocatuur

Advies bij complexe pensioenrecht vraagstukken. Cliënten hebben daarom steeds vaker pensioenvragen en -discussies. Zonder expertise kunt u hen niet goed bedienen.

5% korting op regulier tarief

Je voordeel op een rij

specifieck gericht op advocatuur
geïntegreerde benadering
screening processtukken
second opinion

Meer informatie >

Gommer & Partners Pensioen Advocaten is een in pensioenrecht gespecialiseerd kantoor dat ondersteuning biedt aan andere advocaten(kantoren). Kenmerkend is de geïntegreerde benadering van de problematiek. Er wordt eveneens rekening gehouden met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten. Ook kunt u bij Gommer & Partners terecht voor screening van (proces)stukken en second opinions. Uiteraard is het ook mogelijk de behandeling van de kwestie volledig over te dragen aan Gommer & Partners.

Meer informatie

Pensioen vertegenwoordigt een groot financieel belang. Met de vergrijzing zal dit in de toekomst alleen maar verder toenemen. Veel werknemers hebben een beperkte pensioenopbouw. Discussies over de verantwoordelijkheid hiervoor zullen steeds vaker worden gevoerd. Op het terrein van pensioenrecht is sprake van veel en snel wijzigende wet- en regelgeving.
Bij pensioenrechtelijke discussies gaat het met name ook om oplossingen. De advocaten van Gommer & Partners zijn dan ook primair gericht op het voorkomen en oplossen van problemen. Indien noodzakelijk wordt krachtig geprocedeerd.

Voor welke kantoren is het aanbod interessant?

Voor alle kantoren, maar in het bijzonder voor kantoren werkzaam op het terrein van arbeidsrecht, fusies & overnames en de echtscheidingspraktijk.

Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Gommer & Partners Pensioen Advocaten