Logo Balieplus

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Het PAGO is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

Vanaf 15% korting

Je voordeel op een rij

Vroegtijdige opsporing gezondheidsrisico's
Risicovermindering
Verbeterde werkomstandigheden
Plaats-tijd ongebonden
Modulair uit te breiden

Offerte aanvragen >

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer te waarborgen. Het PAGO is bedoeld om eventuele gezondheidsrisico’s op het werk op te sporen en te voorkomen.

Tijdens een PAGO worden werknemers medisch gekeurd en wordt er gekeken naar de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer. Daarnaast wordt er gekeken naar de specifieke arbeidsomstandigheden waarin de werknemer werkt. Het doel van het onderzoek is om vroegtijdig eventuele gezondheidsproblemen te signaleren en deze te behandelen voordat ze ernstiger worden.

Een PAGO is verplicht gesteld in de Arbowet en wordt vaak uitgevoerd door een bedrijfsarts of een arbodienst. Het is belangrijk om het PAGO op regelmatige basis uit te voeren, bijvoorbeeld eens per jaar of eens per twee jaar, afhankelijk van de risico’s op de werkvloer.

Het PAGO kan ook helpen om de werknemer bewuster te maken van zijn eigen gezondheid en om gezondheidsproblemen te voorkomen door middel van gezonde leefgewoonten en goede arbeidsomstandigheden.

Het is belangrijk om de resultaten van het PAGO te bespreken met de werknemer en om eventuele gezondheidsproblemen samen met de werknemer aan te pakken. Zo kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de gezondheid van de werknemer te verbeteren en de risico’s op de werkvloer te verminderen.

Kortom, het PAGO is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Het kan helpen om gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te voorkomen, en om de werknemer bewuster te maken van zijn eigen gezondheid. Het is dan ook essentieel dat werkgevers het PAGO regelmatig laten uitvoeren en de resultaten bespreken met hun werknemers

De voordelen

Enkele voordelen van een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO) voor een bedrijf zijn:

 • Vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen bij werknemers, waardoor de kans op langdurig verzuim wordt verkleind en de productiviteit behouden blijft.
 • Verbetering van de werkomstandigheden en de gezondheid van werknemers, waardoor het bedrijf kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Verhoging van de betrokkenheid van werknemers bij hun gezondheid en welzijn, wat kan leiden tot hogere werknemers tevredenheid en betere werknemersprestaties.
 • Mogelijkheid om op een systematische manier de gezondheid van werknemers te monitoren en evaluatie van de effectiviteit van gezondheidsbevorderende maatregelen.
 • Verbetering van het imago van het bedrijf als een zorgzame en verantwoordelijke werkgever, wat kan helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers.
 • Mogelijkheid om gezondheidsrisico’s op de werkplek te identificeren en preventieve maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Het onderzoek

Het onderzoek kan verschillende onderdelen omvatten, zoals:

 1. Anamnese: een vragenlijst over de gezondheid en werkomstandigheden van de werknemer.
 2. Lichamelijk onderzoek: het meten van vitale functies zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling, lengte, gewicht, BMI en virustesten.
 3. Bloedonderzoek: een bloedtest om de algehele gezondheid te beoordelen en om mogelijke risicofactoren op te sporen, zoals cholesterol, glucose en leverfunctietesten.
 4. Urineonderzoek: een urineonderzoek om eventuele nier- en blaasproblemen op te sporen.
 5. Vragenlijsten: over specifieke onderwerpen zoals psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, veiligheid en gezondheid.

Afhankelijk van de specifieke risico’s van het werk kunnen nog andere tests of onderzoeken worden uitgevoerd. Het doel van een PAGO is om de gezondheid van werknemers te bevorderen en mogelijke gezondheidsrisico’s op de werkplek te identificeren.

Logo &niped
Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Wanneer

&niped
Danielle Mantel

Offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag PAGO

Uw aanvraaggegevens

Mijn kantoor is aangesloten bij Balieplus
In de offerte wordt alleen de Balieplus-korting toegepast wanneer uw kantoor een kantooraansluiting bij Balieplus heeft.

Stel jouw check samen:

Online vragenlijsten:
Labtesten
Uitvoering

Opmerkingen/vragen:

Uw contactgegevens

Wanneer

&niped
Danielle Mantel