Logo Balieplus

Snel en eenvoudig Wwft-checks uitvoeren met CDD On Demand

Aan de hand van enkele persoons- of bedrijfsgegevens wordt er een achtergrond controle uitgevoerd, waarbij o.a. wordt gekeken of iemand een PEP is of een bedrijf voorkomt op een sanctielijst.

10% korting

Je voordeel op een rij

Snelle en tijdsbesparende oplossing
Voorkom hoge boetes en reputatieschade
Geen opstartkosten, direct starten
Snel uw cliëntenbestand in 1 keer controleren
Betrouwbare en officiële bronnen

Meer informatie >

Voorkom reputatieschade en zorg dat u aan de Wwft en Sanctiewet voldoet.

De CDD On Demand oplossing zal advocaten ontzorgen, waardoor zij zich volledig kunnen focussen op het bijstaan ​​van hun cliënten. Een bijzonder waardevol hulpmiddel om op een eenvoudige en controleerbare manier te kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft.

Risicobeoordeling

Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd. U richt eenmalig uw risicosets in. Vervolgens kunt u na het invoeren van de persoonsgegevens kiezen welke risicobeoordeling set u wil gebruiken, bijvoorbeeld natuurlijk personen. Vervolgens vult u de aanvullende gegevens voor de risicobeoordeling in en wordt de persoon of bedrijf op alle ingevoerde gegevens gecontroleerd en wordt er een risicoconclusie gegeven (laag, midden, hoog, no go).

Compliance check

De compliance check binnen de CDD On Demand oplossing vraagt ​​automatisch gegevens op uit verschillende bronnen over de persoon en/of organisatie die je hebt ingevuld.

De volgende punten worden gecontroleerd:

  • Actieve en historische sancties: sancties zijn internationale maatregelen tegen een persoon of bedrijf. Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid
  • Politiek prominente personen (PEP’s): er wordt gekeken of deze persoon beschouwd wordt als een politiek prominent persoon. Dit zijn vaak staatshoofden of politici. Familieleden van een PEP vormen ook een verhoogd risico.
  • Adverse media: er wordt controleert of er ergens negatieve publiciteit te vinden is over deze persoon of onderneming. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een PEP of een beroemde cliënt. 
  • Wetshandhavende instanties: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wetshandhaver. Internationale en nationale opsporingslijsten worden gecontroleerd, zoals Interpol.
  • Financiële toezichthouders: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. In Nederland zijn dit de AFM of DNB.
  • Insolventieregister en insolventie vermelding: er wordt gekeken of deze persoon of onderneming staat geregistreerd in het Nederlandse insolventie register. Er wordt ook gekeken naar insolventie vermeldingen in internationale media.
  • Curatele- en bewindregister: als iemand in een curatele- of bewindregister voorkomt, kan iemand niet meer zelf beslissen over zijn/haar financiën.
  • Gediskwalificeerd bestuurder: als een persoon een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen betekend dat dat hij/zij onbekwaam is verklaard als directeur. Een onderneming met een onbekwaam verklaarde directeur kan veel problemen op leveren.
  • Geografisch risico: er wordt gecheckt op meerdere risicolanden-lijsten. Onder andere de FATF lijst en de hoog-risicolanden lijst van de Europese Unie.

Monitoring

Identificeer risico’s vroegtijdig. Met de SCOPE CDD On Demand oplossing monitort u cliënten op dagelijkse basis. U ontvangt meldingen als er nieuwe of aanvullende risicofactoren gevonden worden, zodat u direct actie kunt ondernemen. Met CDD On Demand oplossing kan het monitoren geautomatiseerd worden. U kunt zelf kiezen welke zoekopdrachten u wilt monitoren.

Seriecontrole

Voor grote aantallen controles, zoals bij het inhalen van achterstallig werk of bij periodieke geplande controles van een geheel klantenbestand, beschikt de CDD On Demand oplossing over de seriecontrole. De seriecontrole zorgt ervoor dat in één keer een hele lijst aan personen en/of organisaties gecontroleerd kan worden. De resultaten hiervan worden automatisch aangeleverd.

UBO check.

Achterhaal de UBO (Ultimate Beneficial Owner), of de potentiële UBO, binnen enkele minuten met de SCOPE CDD On Demand oplossing. U ontvangt binnen één minuut een rapport die de bedrijfsstructuren inzichtelijk maakt en een UBO aanwijst of een voorspelling doet van de mogelijk de UBO.

SCOPE FinTech Solutions
Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

SCOPE CDD On Demand

SCOPE CDD On Demand

Vul hier uw aansluitnummer (incl. letters) in. U kunt uw aansluitnummer staat rechts bovenaan onze nieuwsbrief vinden. Alleen bij een correcte invoer verschijnen de inloggegevens.

Scope FinTech Solutions

Bas van der Veer

Wijkermeerstraat 3 Hoofddorp