Logo Balieplus

WGA hiaat-/ WIA excedent-verzekering

Dé oplossing als werknemers langer dan twee jaar ziek zijn en nog niet (volledig) aan het werk kunnen. Nationale Nederlanden biedt je werknemers financiële zekerheid en volledige ondersteuning bij re-integratie. Zodat zij sneller weer gezond aan het werk kunnen. Fijn om dit goed geregeld te hebben voor je werknemers. Vraag je adviseur vandaag nog naar de mogelijkheden.

Collectieve premie

Je voordeel op een rij

Draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit
Draagt bij aan financieel welzijn werknemers
Volledige ondersteuning bij re-integratie
Goed werkgeverschap
Scherpe premie

Meer over inkomensverzekeringen >

Onze oplossingen voor langdurig zieke werknemers in de advocatuur

Het kan ieder advocatenkantoor overkomen: een werknemer die langdurig uitvalt door ziekte. Dat heeft grote (financiële) gevolgen; niet alleen voor jou, maar ook voor je werknemer. Het inkomen van je werknemer kan flink dalen. Wil je als werkgever goed voor je werknemers zorgen en ze financiële zekerheid bieden bij langdurige ziekte? Kies dan voor onze WGA Hiaat verzekering en/of WIA Excedent speciaal voor advocatenkantoren. We hebben veel ervaring met het verkorten en voorkomen van verzuim in jouw branche en begeleiden je werknemers volledig bij de re-integratie. 

Wat gebeurt er als je werknemer langer dan twee jaar ziek is?

Hoe staan je werknemers ervoor als zij onverwacht langer dan twee jaar ziek zijn? Wat wordt het nieuwe inkomen? Als je werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk is en daarbij minimaal 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt je werknemer een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De WIA bestaat uit twee soorten regelingen:

• De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

• Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

UWV verzorgt de uitkering als je werknemer in één van beide regelingen komt. Deze uitkering kan ver onder het loon liggen van wat je werknemer verdiende op het moment dat je werknemer ziek werd.

De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid en WIA Excedent verzekering van Nationale-Nederlanden vullen het inkomen van je werknemer aan als je werknemer van de overheid een WIA-uitkering ontvangt. Met deze aanvullingen houden je werknemers bij arbeidsongeschiktheid tenminste 70% tot wel 80% van het inkomen voor ziekte.

Bereken de inkomensterugval van je werknemer

Krijg direct inzicht in de inkomensterugval van je werknemer bij arbeidsongeschiktheid en zie meteen de mogelijkheden om het inkomensverlies op te vangen.

Welke verzekeringen kun je kiezen om het inkomen van je werknemers te beschermen bij langdurige ziekte?

Via Aon of ieder andere verzekergingentussenpersoon biedt Balieplus twee WIA-verzekeringen voor advocatenkantoren:

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid

Is een werknemer na twee jaar ziekte 35% of meer arbeidsongeschikt? En is de werknemer niet volledig en/of niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan heeft de werknemer recht op een loongerelateerde WGA-uitkering. Hoe lang je werknemer deze uitkering krijgt, hangt af van het arbeidsverleden. Daarna komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-vervolguitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering. De WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon (1 januari 2023: minimumloon € 25.070,-). Daardoor gaat het inkomen van je werknemer flink omlaag.

WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid vult de WGA-uitkering aan tot 70% van het verzekerde loon van maximaal € 66.952,- (1 januari 2023). Je werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Krijgt je werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering? Dan kijken we ook naar de restverdiencapaciteit. Dit is het loon dat jouw werknemer – nu hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is – nog maximaal kan verdienen. Benut jouw werknemer minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan krijgt hij jaarlijks een extra uitkering van 5% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon van 2023: € 66.952,-). Heeft jouw werknemer ook inkomen (minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit) naast zijn loongerelateerde uitkering? Dan geldt deze extra 5% uitkering ook in de periode waarin hij een loongerelateerde WGA-uitkering van 70% ontvangt.

Extra dekking: Inkomenscompensatie (Meerjarig)
Je kan kiezen voor de aanvullende dekking Inkomenscompensatie. Deze dekking vult het inkomen aan als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is en er geen recht is op een WIA-uitkering.

De aanvullende dekking Inkomenscompensatie (één jaar) vult het inkomen van je werknemer aan bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Je werknemer heeft dan geen recht op een WGA-uitkering. Met deze aanvullende dekking krijgt je werknemer maximaal één jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon van 202: € 66..952,-).

De aanvullende dekking Inkomenscompensatie Meerjarig vult het inkomen van je werknemer aan bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid. Je werknemer heeft dan geen recht op een WGA-uitkering. Met deze aanvullende dekking krijgt je werknemer een uitkering die afhankelijk is van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage en van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon van 2023: € 66.952,-). Je kan kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kan je ervoor kiezen om het inkomen volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

WIA Excedent

Met een WIA Excedent verzekering bescherm je jouw zieke werknemers met een salaris hoger dan € 66.952,- (1 januari 2023) voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Je werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.

Je verzekert je werknemers voor een dekkingspercentage van 70% of 80%. Je hebt flexibiliteit met de keuze voor het gelijk houden of het jaarlijks verhogen van de hoogte van de uitkering met 1%, 2% of 3%.

Welke WIA-verzekering past bij jouw advocatenkantoor?

Welke WIA-verzekering het beste bij je advocatenkantoor past, vraag je aan je adviseur. Neem contact op met Aon Risk Solutions of je eigen adviseur.

Meer weten over de voordelen en voorwaarden van de WIA-verzekeringen?

Nationale Nederlanden
Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Aon Risk Solutions

Heeft u nog geen verzekeringentussenpersoon neem dan contact op met onze partner Aon.