Logo Balieplus

WGA hiaat-/ WIA excedent-verzekering

Hoe staan uw medewerkers ervoor als zij onverhoopt langer dan twee jaar ziek zijn? Wat kunt u eraan doen om ze sneller weer aan het werk te krijgen?

Collectieve premie

Je voordeel op een rij

Ruime dekking
Scherpe premie
Verbeteren verzuimbeleid
Jaarlijkse marktanalyses
Sparringpartner bij lastige verzekeringskwesties

Wanneer uw werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, biedt de WIA hen een uitkering ter vervanging van het salaris. Deze uitkering betekent veelal een fors inkomensverlies. Met behulp van een WGA-Hiaat-, en WIA Excedentverzekering behouden werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid tenminste 70 resp. 80% van zijn laatstverdiende loon.
Balieplus heeft Aon benaderd met de vraag om voor kantoren toegesneden WIA verzekeringsoplossingen te ontwikkelen. Door de volume van het gehele klantenbestand te bundelen, en door de expertise op dit gebied, biedt Aon u een betere propositie dan u voor uw eigen kantoor zou kunnen bereiken.

Meer informatie

Aon biedt twee WIA verzekeringsoplossingen voor advocatenkantoren:

  • WGA-Hiaatverzekering
    Bij aanvang van de WIA bedraagt de uitkering vanuit het UWV 70% van het laatstverdiende loon. Indien men na verloop van een bepaalde periode minder dan 50% van zijn/haar resterende verdiencapaciteit benut, ontvangt de werknemer de WGA-vervolguitkering. De WGA-vervolguitkering bedraagt slechts een percentage van het minimumloon. Zij vallen fors terug in inkomen; er is hier sprake van een WGA-Hiaat.
    De WGA-Hiaat verzekering biedt een aanvulling op de wettelijke uitkering uit hoofde van de WGA zodra de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op de WGA- vervolguitkering.
  • WIA-Excedentverzekering
    De WIA wetgeving verzekert slechts het inkomen tot aan het maximum SV-loon (per 1-1- 2022: € 4.975,53 per maand). Voor werknemers die meer verdienen, is het meerdere in het geheel niet verzekerd. Zij vallen bij arbeidsongeschiktheid terug op een aanzienlijk lager inkomen.
    Met de WIA-excedentverzekering dekt men een gewenst percentage (70% tot 80%) van het jaarinkomen voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsmaandloon

Met deze verzekeringen biedt u uw medewerkers een prima secundaire arbeidsvoorwaarde en profileert u zich als een goede werkgever. Bovendien kunnen deze verzekeringen u helpen het verzuimbeleid op orde te krijgen.
Uit periodiek marktonderzoek blijkt dat de Balieplus-mantel zeer concurrerend is, zowel qua dekking als premie.

Nationale Nederlanden
Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Aon Risk Solutions