Logo Balieplus

Ziekteverzuimverzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

10% korting + winstdeling

Je voordeel op een rij

Ruime dekking
Scherpe premie
Verbeteren verzuimbeleid
Driejaarlijkse winstuitkering

Meer informatie >

Nederlandse werkgevers zijn verplicht in geval van ziekte gedurende de eerste 104 weken minimaal 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Hoe heeft u dit geregeld? Maak gebruik van de ziekteverzuimverzekering voor advocaten van Balieplus.

Bovendien moet bij langdurig verzuim vaak een vervanger worden aangesteld. Een fikse kostenpost dus. Met de Balieplus ziekteverzuimverzekering is uw loondoorbetalingsplicht echter goed afgedekt. Samen met Aon is voor nagenoeg alle kantoren een betere propositie bereikt dan u voor uw eigen kantoor zou kunnen realiseren. Uit periodiek marktonderzoek blijkt dat de Balieplus mantel zeer concurrerend is, zowel qua dekking als premie.

Meer informatie

Balieplus heeft Aon benaderd met de vraag een verzekering te bieden voor advocatenkantoren. Het product is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen beide partijen. Daarnaast is er veelvuldig overleg over actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn voor de advocatuur. Uit periodiek marktonderzoek blijkt dat de Balieplus-mantel zeer concurrerend is qua premie.

Met welke ontwikkelingen moeten werkgevers rekening houden?

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) bepaalt dat de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft van maximaal twee jaar bij ziekte van een werknemer. Voorwaarde voor het tot stand komen van de ziekteverzuimverzekering is een overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst en/of bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat de werkgever alles in het werk moet stellen om de werknemer zo spoedig mogelijk te re-integreren. De Arbodienst helpt de werkgever hierbij.

Nationale Nederlanden
Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

De collectieve ziekteverzuimverzekering van Balieplus bij Nationale Nederlanden betreft een open mantel.
Deze verzekering kan derhalve door iedere verzekeringstussenpersoon aan een bij Balieplus aangesloten advocatenkantoor worden aangeboden.

Bent u op zoek naar een goede verzekeringstussenpersoon kies dan voor Aon Risk Solutions al 25 jaar partner van Balieplus.

Aon Risk Solutions

Inkomendesk