Logo Balieplus

Welk effect heeft schade op de premie voor uw BAV?

20 januari 2021

Het schadeverleden van een kantoor en de hoogte van de premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een kantoor met een groot schadeverleden betaalt doorgaans een hogere premie dan een kantoor met een klein of geen schadeverleden met eenzelfde kantoorprofiel.

Hier zijn de nodige kanttekeningen bij te maken. Want is het terecht dat een kantoor een hogere premie betaalt indien het zich enkel moet verweren tegen onterechte claims? De verweerkosten bij een claim op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn immers voor rekening van de verzekeraar.

Een verzekeraar kijkt anders naar een advocatenkantoor met veel onterechte claims, dan naar een kantoor met veel terechte claims.

Jaarlijks beoordeelt de verzekeraar op welke manier zij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor wenst te verlengen. Indien er het hele jaar geen claims zijn geweest zal de verzekeraar vaak geneigd zijn om ongewijzigd te verlengen. Mogelijk zelfs met een korting vanwege “goed gedrag”. Bij een advocatenkantoor waarbij de verzekeraar uitkeringen heeft moeten doen, zal nader gekeken worden hoe de verlenging plaats kan vinden.

Bij beoordeling van het schadeverleden wordt rekening gehouden met zowel uitbetaalde schadebedragen als gemaakte verweerkosten. Het enkel doen van een melding (uit voorzorg) die uiteindelijk zonder kosten wordt afgesloten heeft in beginsel geen invloed. U hebt vaak al de plicht vanuit de verzekeringsvoorwaarden om zo spoedig mogelijk melding te doen van een aansprakelijkstelling of indien u kennis krijgt van omstandigheden die tot een aansprakelijkstelling zouden kunnen leiden.

De verzekeraar zal de schadecijfers nader bestuderen. Bij de beoordeling van de schadecijfers heeft ook uw intermediair een grote rol. Het intermediair heeft immers contact met uw advocatenkantoor en kan de schadecijfers met uw kantoor bespreken.

Bij de analyse van de schades worden onder andere de volgende vragen gesteld:

  1. Zijn de mogelijke fouten gemaakt door één of meerdere advocaten?
  2. Wat voor soort fouten betreft het?
  3. Heeft het kantoor maatregelen genomen om mogelijke fouten in de toekomst te voorkomen?
  4. Wat is de verhouding tussen de premie en de schade?
  5. Betreffen de schades in dit jaar een incident of is er eenzelfde beeld over meerdere jaren?
  6. Heeft het advocatenkantoor een verklaring voor de schades?

Met name bij vraag 3 heeft het advocatenkantoor een mogelijkheid om maatregelen door de verzekeraar te voorkomen of te verminderen. Indien het kantoor bijvoorbeeld veel termijnfouten heeft gemaakt zou gedacht kunnen worden aan een nieuw agendasysteem of een 4-ogenprincipe. Indien er meerdere keren over een rechtsgebied verkeerd is geadviseerd, zou het advocatenkantoren kunnen aangeven dat dit rechtsgebied niet langer behandeld wordt binnen het kantoor.

Of misschien moet er vooraf wel duidelijker gecommuniceerd worden met de klant over wat de klant van het advocatenkantoor kan en mag verwachten.

Wees open over mogelijke claims binnen uw kantoor. Ga erover in gesprek met uw collega’s en uw intermediair en leer vooral van zaken die niet goed gaan.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie:
Anton Lintel
Accountmanager bij
Aon Professional Services
E anton.lintel@aon.nl
T 06-22803608

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Verzekeringen

BAV

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Balieplus is specifiek toegespitst op uw advocatenpraktijk met een uitgebreide dekking en voldoet volledig aan de eisen van de NOvA.

Aon
Verzekeringen

AOV

Zorg voor inkomen wanneer u dat zelf niet meer kunt door ziekte of een ongeval.

a.s.r.
Aon Prive verzekeringen
Verzekeringen

Privé-verzekeringen

Ook thuis (auto, huis, WA, etc.) wilt u alles goed geregeld hebben. Hierin voorziet het pakket dat Balieplus u kan aanbieden.

Aon
NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden