Logo Balieplus

Regelgeving BAV gewijzigd

20 januari 2021

U bent inmiddels door de Orde van Advocaten geïnformeerd over de wijzigingen in de regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2019 en kunnen consequenties hebben voor uw verzekeringsdekking. Wij adviseren u om in overleg te treden met uw assurantietussenpersoon over deze wijzigingen.

U bent inmiddels door de Orde van Advocaten geïnformeerd over de wijzigingen in de regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2019 en kunnen consequenties hebben voor uw verzekeringsdekking. Wij adviseren u om in overleg te treden met uw assurantietussenpersoon over deze wijzigingen.

Advocaat in dienstbetrekking

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever (advocaat in dienstbetrekking) zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor aan hen toegebrachte schade.

Een advocaat in dienstbetrekking is verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering ziet in zijn algemeenheid echter niet toe op schade toegebracht aan de werkgever (of de aan werkgever verbonden rechtspersonen).

Het is dus van belang om ook daadwerkelijk een vrijwaringsverklaring door uw werkgever te laten afgeven. Wij adviseren u om, met het oog op de wijzigingen per 1 januari 2019, u tevens te laten vrijwaren door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen. Alleen dan vervalt de verzekeringsplicht voor dit onderdeel. Dit risico is overigens in veel gevallen niet verzekerbaar, reden waarom de vrijwaring heel belangrijk is.

Hoogte verzekerd bedrag

Daarnaast wordt in de gewijzigde toelichting in artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal tweemaal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen. Het minimale verzekerd bedrag dat een advocatenkantoor verzekerd moet hebben is EUR 500.000,- per aanspraak. In de praktijk komen wij vaak tegen dat dit verzekerd bedrag 2 of 3 keer per jaar is verzekerd. Ook komen wij tegen dat het verzekerd bedrag een onbeperkt aantal keren per jaar is verzekerd. Hiermee voldoet u aan de eisen van de Orde van Advocaten. Een enkele keer komen wij een verzekerd bedrag met een enkele verzekerde limiet tegen. Wanneer dit laatste het geval is dient u contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon om u daarover te laten adviseren.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient ter bescherming van uw cliënten. Wij adviseren het verzekerd bedrag aan te passen aan de hoogte van de belangen in de dossiers die u behandelt. Een verzekerd bedrag kan tussentijds verhoogd of verlaagd worden. Hiervoor kunt u via uw assurantietussenpersoon in veel gevallen een vrijblijvend voorstel opvragen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie:
Anton Lintel
Accountmanager bij
Aon Professional Services
E anton.lintel@aon.nl
T 06-22803608

Aon
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Verzekeringen

BAV

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Balieplus is specifiek toegespitst op uw advocatenpraktijk met een uitgebreide dekking en voldoet volledig aan de eisen van de NOvA.

Aon
Verzekeringen

AOV

Zorg voor inkomen wanneer u dat zelf niet meer kunt door ziekte of een ongeval.

a.s.r.
Aon Prive verzekeringen
Verzekeringen

Privé-verzekeringen

Ook thuis (auto, huis, WA, etc.) wilt u alles goed geregeld hebben. Hierin voorziet het pakket dat Balieplus u kan aanbieden.

Aon
NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden