Logo Balieplus

Hoe moet je reanimeren? De 6 stappen van een reanimatie

22 juni 2021

Dat een reanimatie levens redt is een feit. Maar weet jij hoe je een reanimatie uitvoert als er iemand voor je in elkaar zakt? Het is van belang dat je zo snel mogelijk met de reanimatie begint want de eerste zes minuten zijn cruciaal voor de overlevingskans. Reanimeren leer je pas echt in een BHV of EHBO cursus, maar hieronder beschrijven we de 6 stappen van een reanimatie. Zo weet je voortaan hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Want iets doen is altijd beter dan niets doen!

Wat te doen bij een hartstilstand?

Volg de 6 stappen:

1. Let op de veiligheid! Benader het slachtoffer en controleer het bewustzijn

 • Schud aan de schouders van het slachtoffer en vraag: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Blijf bij het slachtoffer en bel direct 112 (of laat iemand anders bellen)

2. Vraag om een ambulance en geef aan dat het gaat om een bewusteloos slachtoffer

 • Zet je telefoon op luidspreker en leg deze neer naast het hoofd van het slachtoffer
 • Zijn er omstanders? Laat iemand een AED halen
 • Volg de instructies van de meldkamercentralist
  • Open de luchtweg en controleer ademhaling

3. Til de kin op door 2 vingers onder de kin te plaatsen (kinlift) om het hoofd voorzichtig naar achteren te kantelen en de luchtweg te openen

 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er een ademhaling is
 • Geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal de AED als deze binnen handbereik is

4. Start met het geven van 30 borstcompressies

 • Ga op je knieën dicht tegen het slachtoffer zitten. Haak je handen in elkaar en zet ze midden op de borstkas
 • Strek je ellebogen en breng je schouders recht boven je handen
 • Duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van 100 – 120 keer per minuut

Kun je wel een geheugensteuntje gebruiken voor het aanhouden van het juiste reanimatie ritme? Lees het artikel over de 5 beste reanimatieliedjes die je kunnen helpen bij het uitvoeren van een reanimatie. 

5. Beadem maximaal 2 keer

 • Maak de luchtweg vrij door middel van de kinlift (zie stap 3) en knijp de neus dicht
 • Beadem 2 keer. Adem normaal in en adem in 1 seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt
 • Onderbreek de borstcompressies hiervoor nooit meer dan 10 seconden
 • Ga door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af met 2 beademingen

Zijn er meerdere mensen die kunnen reanimeren? Wissel dan elke 2 minuten af en onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk. 

6. Als de AED is gehaald

 • Blijf 30 borstcompressies afwisselen met 2 beademingen totdat de AED er is
 • Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk om de AED aan te zetten
 • Ontbloot het bovenlijf en plak de elektroden. De tekening geeft aan waar je deze moet plakken
 • Volg de gesproken aanwijzingen op van de AED en zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van de AED
 • Druk de schokknop in zodra de AED dit aangeeft
 • Ga door met reanimeren totdat de ambulance medewerkers zeggen dat je mag stoppen en zij het overnemen

Niet-reanimeren penning of tattoo?

Kom je er tijdens of voorafgaand aan het reanimeren achter dat iemand een niet-reanimeren tattoo of penning heeft? Als BHV’er of EHBO’er mag je er voor kiezen om toch te beginnen met reanimeren of de reanimatie voort te zetten. Dit is jouw eigen keuze en je bent niet wettelijk verplicht om de reanimatie te stoppen. Voor de professionele hulpdiensten is een niet-reanimeren penning of tattoo wel een teken om niet te reanimeren en deze wens op te volgen

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates