Logo Balieplus

Algemene voorwaarden in relatie tot de BAV

20 september 2021

Indien uw kantoor een nieuwe opdracht krijgt zult u de reikwijdte van deze opdracht met uw klant bespreken en vastleggen in een opdrachtovereenkomst. Ook zal dat doorgaans het moment zijn om de algemene voorwaarden van uw kantoor te overhandigen of middels de opdrachtbevestiging van toepassing te verklaren. Aon constateert hieromtrent een verschillende werkwijze bij advocatenkantoren.

Er zijn kantoren die de klant laten tekenen voor ontvangst (en het gelezen hebben) van de algemene voorwaarden. Ook zijn er kantoren die enkel de algemene voorwaarden toesturen en hier geen terugkoppeling van ontvangen.

Wij adviseren uw kantoor de algemene voorwaarden voor ontvangst te laten tekenen door uw cliënt.

U bent vanuit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Daarnaast stellen de verzekeraars in Nederland over het algemeen geen inhoudelijke eisen aan de algemene voorwaarden van uw kantoor.

In de praktijk zien wij ook dat niet altijd de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, maar die van de (sterkere) contractspartij. Ook hierin bent u over het algemeen vrij.

Bedingen

Claims van uw cliënten die gegrond zijn op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding zijn uitgesloten. Dit komt met name voor wanneer uw kantoor geen algemene voorwaarden van toepassing verklaart maar uw kantoor de algemene voorwaarden van uw contractspartij accepteert. Indien aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan, biedt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering wel dekking.

Check dit volledigheidshalve altijd wel bij uw intermediair.

Buitenland

Een ander punt waar uw aandacht voor de algemene voorwaarden is vereist, is indien u zaken doet met cliënten in het buitenland. De Nederlandse Orde van Advocaten stelt dat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten minste van kracht moet zijn voor gebeurtenissen in de lidstaten van de Europese Unie en landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De meeste verzekeraars hanteren ook vrijheid van algemene voorwaarden indien zaken wordt gedaan in deze landen.

Let op

Indien uw kantoor een werelddekking heeft worden er echter wel beperkingen gesteld aan de dekking wanneer uw kantoor wordt aangesproken in Amerika en/of Canada. Als uw kantoor daar wordt aangesproken moet u aan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kunnen aantonen dat u de algemene voorwaarden van uw kantoor van toepassing heeft verklaard. Ook zijn er specifieke eisen omtrent de geschillenbeslechting opgenomen. Zo moet u in uw algemene voorwaarden hebben staan dat een conflict wordt opgelost naar Nederlands recht en voor een Nederlandse rechter. Indien uw kantoor dan onverhoopt alsnog in Amerika en/of Canada wordt aangesproken, biedt de beroepsaansprakelijksverzekering dekking.

Polisvoorwaarden verzekeraars

De polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschillen per verzekeraar. Voor vragen over het dekkingsgebied en de bovenstaande regelingen kunt u terecht bij uw intermediair.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie:
Anton Lintel
Accountmanager bij
Aon Professional Services
E anton.lintel@aon.nl
T 06-22803608

Aon
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Verzekeringen

BAV

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Balieplus is specifiek toegespitst op uw advocatenpraktijk met een uitgebreide dekking en voldoet volledig aan de eisen van de NOvA.

Aon
Verzekeringen

AOV

Zorg voor inkomen wanneer u dat zelf niet meer kunt door ziekte of een ongeval.

a.s.r.
Aon Prive verzekeringen
Verzekeringen

Privé-verzekeringen

Ook thuis (auto, huis, WA, etc.) wilt u alles goed geregeld hebben. Hierin voorziet het pakket dat Balieplus u kan aanbieden.

Aon
NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden