Logo Balieplus

Iets regelen voor arbeidsongeschiktheid?

6 oktober 2021

Zeker doen!

Aon, de verzekeringspartner van Balieplus en onafhankelijk risico-adviseur, vertelt u meer over de mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Als juridische professional werkt u voor uzelf. Dat geeft veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er ook meer risico’s dan wanneer u in loondienst zou werken. En dat betekent ook dat u meer zelf moet regelen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of, nog erger, arbeidsongeschikt raakt.

Waarom is het nodig om iets te regelen?

Is het echt nodig dat u daar iets voor regelt? Daar kunnen we kort over zijn: ja, dat is nodig. Een beperkte periode van uitval kunt u wellicht nog wel overbruggen, bijvoorbeeld vanuit uw spaargeld. Maar als het langer duurt, redt u het daar misschien niet meer mee. En u ontvangt geen inkomen, als u niet werkt. Het laatste wat u wilt, is dat uw gezin of uw onderneming daaronder lijdt. Dus is het slim om een voorziening te treffen.

Drie mogelijkheden

Er bestaan verschillende mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid op te vangen. Waar kunt u dan uit kiezen? Grofweg zijn er drie mogelijkheden: volledig verzekeren, gedeeltelijk (kortdurend) verzekeren of een combinatie van beide oplossingen.

1. Volledig verzekeren

Als u kiest voor volledig verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), krijgt u – na een eigenrisicoperiode – maximaal 100% uitgekeerd van het bedrag dat u heeft verzekerd. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin u uw beroep nog kunt uitoefenen. Of dit een dure optie is, hangt af van de keuzes die u wilt en kunt maken, onder andere in combinatie met uw eigen financiële buffer. Overigens is het goed om te weten dat de premie voor een AOV fiscaal aftrekbaar is.

2. Herstelbudget

Het is ook mogelijk om een periode van ziekte tijdelijk te overbruggen, bijvoorbeeld op basis van het Herstelbudget van Aon of een Broodfonds. Ook een vastelasten

verzekering en een ongevallenverzekering vallen hieronder. U kunt hiervoor kiezen als u bereid bent om veel risico te nemen. Dit is een goede keuze als u met name de eerste opvang van het inkomensverlies wilt regelen. Bijvoorbeeld omdat er genoeg vermogen is om voor langere tijd inkomensverlies op te vangen.

3. Combinatie volledig verzekeren + herstelbudget

De derde mogelijkheid is om de twee hiervoor genoemde oplossingen te combineren. U kunt dan de tijdelijke oplossing bijvoorbeeld gebruiken om de eigenrisicoperiode van uw AOV te overbruggen.

Laat met u meedenken

Welke van deze mogelijkheden het best bij uw situatie past, kunt u door de adviseurs van Aon laten inventariseren en analyseren. Deze adviseur bekijkt wat er nodig is om op vergelijkbare voet te blijven leven als voor uw ziekte of arbeidsongeschiktheid, als dat is wat u wilt. Daarbij kijken ze niet alleen naar uw gezinssituatie, inkomen en spaargeld, maar ook hoeveel risico u kunt en wilt nemen en wat uw eigen wensen zijn.

Krijgt u hulp?

Stel dat u inderdaad ziek wordt, krijgt u dan hulp? Jazeker, u mag ervan uitgaan dat een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar altijd wil helpen. En wel op twee manieren: door te proberen te voorkomen dat u tijdelijk of blijvend niet meer kan werken (preventie) en door hulp te bieden als helaas de situatie is ontstaan dat u niet meer in uw onderneming kunt werken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden om uzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Aon geeft onafhankelijk advies en vergelijkt de diverse verzekeraars en de verzekeringen die zij aanbieden. Daarbij houden we uiteraard rekening met uw persoonlijke situatie en uw financiële wensen. Neem voor meer informatie contact met ze op. Aon vertelt u graag over de mogelijkheden en het bijbehorende adviestraject.

Verplichte AOV voor ondernemers

Het is belangrijk om te weten dat er mogelijk in 2024 een verplichte AOV volgt voor ondernemers. Dit betekent dat de overheid een AOV toewijst aan iedere ondernemer die dit zelf nog niet heeft geregeld. Ondernemers met een bestaande AOV die minimaal hetzelfde dekt als de verplichte AOV, hoeven deze verplichte verzekering niet af te sluiten. Natuurlijk kunt u daarop wachten, maar realiseert u zich dat die verplichte AOV waarschijnlijk minder keuzes biedt dan de AOV die u zelf afsluit. De verwachting is daarnaast dat de verplichte AOV duurder wordt dan een AOV bij een verzekeraar. Bovendien is het goed om uzelf de vraag te stellen of u tot 2024 onverzekerd wilt blijven voor arbeidsongeschiktheid, nu u weet wat de risico’s zijn.

Aon
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Verzekeringen

AOV

Zorg voor inkomen wanneer u dat zelf niet meer kunt door ziekte of een ongeval.

a.s.r.
zorgverzekering nationale nederlanden vgz
Verzekeringen

Doorgaan-verzekering voor ondernemers van a.s.r.

Een unieke combinatie tussen uw AOV en de zorgverzekering!

a.s.r.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Verzekeringen

BAV

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Balieplus is specifiek toegespitst op uw advocatenpraktijk met een uitgebreide dekking en voldoet volledig aan de eisen van de NOvA.

Aon
NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden