Logo Balieplus

Uitdagingen van nu en de toekomst – 3/3

31 januari 2023

Goed samenwerken en sociale innovatie: daar gaat het steeds meer om. Met thema’s als verandering en vooroplopen, is het een kwestie van lef hebben en keuzes maken.

SOCIALE INNOVATIE

Een van de uitdagingen in deze tijd is goed samenwerken. Daarbij gaat het steeds meer om het behartigen van de belangen van alle stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie. In één plaatje en woord samengevat: sociale innovatie. Sociale innovatie is een begrip dat aan het eind van de twintigste eeuw in zwang is geraakt om te onderstrepen dat technologische vernieuwing sociale vernieuwing vereist (volgens Wikipedia).

Sociale Innovatie Groeimodel

Naast samenwerken vraagt sociale innovatie om slimmer werken en aandacht voor ontwikkeling en competenties als persoonlijk leiderschap, ondernemerschap, flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen. Kijkend naar de organisatie dan is co-creatie om de juiste dingen te doen van belang, net als ruimte voor inbreng en betrokkenheid, het delen van kennis en vertrouwen in elkaar. Ook met de markt is er steeds meer co-creatie nodig en vervagen de grenzen. Uiteindelijk willen steeds meer mensen nu zinvol bezig zijn, verschil maken en iets bijdragen aan de maatschappij of de wereld. 

En tegelijk is het van belang om naast deze uitdaging natuurlijk ook extern het verschil te maken door onderscheidend te blijven. 

VOOROPLOPEN 

Al heel wat jaren schrijf ik hier mijn persoonlijke kijk op de nabije toekomst. De noodzaak om te veranderen voelt nu urgenter en is voelbaarder dan ooit tevoren. Overzichtelijke lijstjes die makkelijk te volgen zijn, doen het goed. Een top 10, top 5 of nog korter, een top 3. 

Zoals de 3 V’s om voorop te lopen: 

  • Visie je op je vak, zonder visie geen vooruitgang. Zicht op je beroepsgroep. 
  • Vertrouwen in jezelf. Weten wie je bent en waarmee je het verschil maakt. 
  • Vermogen om te verbinden en samen te werken. 

Dit klinkt makkelijk en dat is het ook. Het is een kwestie van lef hebben en keuzes maken. Bijvoorbeeld om te specialiseren. Of voor persoonlijke ondersteuning te kiezen, je hoeft immers niet alles zelf te doen. Opleiding en coaching draagt bij aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zorgen dat wat je doet, in lijn is met wat je kunt en wilt. En voor sommigen is het juist goed om te leren tevreden te zijn met wat je al hebt bereikt. 

Nieuwe allianties aangaan, binnen en buiten je vakgebied, is heel verrijkend. Een studie bij Harvard toonde al eens aan dat kantoren die samenwerken 4 x beter scoren. 

Voor welke V je ook kiest, ik wens je er alle succes bij.

Balieplus Intervisie

Julius Scholten helpt advocatenpartners en hun teams de gestelde commerciële doelen te bereiken en daarbij noodzakelijke strategische keuzes te maken.
Daarnaast is Julius commercieel adviseur bij MentaVitalis.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates