Logo Balieplus

Duidelijke missie essentieel voor behoudt en aantrekken van collega’s

4 oktober 2023

Een duidelijke missie is van cruciaal belang voor het aantrekken van personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt om verschillende redenen:

 1. Identiteit en waarden:
  Een sterke missie communiceert de identiteit en waarden van uw organisatie. Potentiële werknemers willen zich vaak aansluiten bij bedrijven die overeenkomen met hun persoonlijke waarden. Een duidelijke missie helpt hen te begrijpen waar uw organisatie voor staat en of ze zich kunnen identificeren met uw doelstellingen.
 2. Betrokkenheid en motivatie:
  Werknemers zijn gemotiveerder en meer betrokken bij hun werk als ze weten dat ze bijdragen aan een groter doel. Een missie die inspirerend is en een positieve impact op de samenleving benadrukt, kan werknemers aantrekken die gemotiveerd zijn om bij te dragen aan dat doel.
 3. Retentie:
  Een duidelijke missie kan helpen bij het behouden van werknemers. Wanneer werknemers zich verbonden voelen met de missie van een organisatie, zijn ze vaak loyaler en minder geneigd om van baan te veranderen.
 4. Talent aantrekken:
  In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om talent aan te trekken dat goed past bij uw organisatie. Een missie die aanspreekt op de waarden en doelen van potentiële werknemers kan helpen bij het aantrekken van de juiste mensen voor uw team.
 5. Concurrentievoordeel:
  Een duidelijke missie kan uw organisatie onderscheiden van concurrenten en potentiële werknemers overtuigen om voor uw organisatie te kiezen in plaats van voor een andere werkgever.
 6. Trots en verbondenheid:
  Werknemers voelen zich vaak trots en meer verbonden met hun werk als ze kunnen bijdragen aan iets groters dan henzelf. Een inspirerende missie kan deze gevoelens versterken en het gevoel van betekenis in het werk vergroten.
 7. Positieve bedrijfscultuur:
  Een missie kan als basis dienen voor de bedrijfscultuur. Het kan medewerkers inspireren om samen te werken en zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen, wat de teamgeest en samenwerking bevordert.

Kortom, in een krappe arbeidsmarkt is het hebben van een sterke en inspirerende missie van groot belang. Het kan helpen bij het aantrekken van talent dat goed bij uw organisatie past, de betrokkenheid van medewerkers vergroten en een positief concurrentievoordeel bieden. Het is essentieel om uw missie oprecht en authentiek te formuleren, zodat deze de juiste kandidaten aantrekt die zich kunnen identificeren met uw organisatiedoelen.

Lees ook het artikel over De waarde van cultuur

Balieplus 25 jaar
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates