Logo Balieplus

Verzuim en vakantie, hoe zit het eigenlijk?

5 juli 2024

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om de batterij weer op te laden. Maar wat als uw werknemer zich ziek meldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als uw werknemer die (al lange tijd) ziek is op vakantie wil? Mag dat? ArboNed geeft uitleg.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie

Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn vakantie en is hij daardoor niet meer in staat om van zijn vakantie te genieten? Dan mist de vakantie zijn belangrijke functie van fysiek en mentaal herstel. In dat geval kunnen, in overleg tussen werkgever en werknemer, vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Uw werknemer kan de vakantiedagen dus later opnieuw opnemen. Uw werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuimprotocol en zich op tijd ziek melden vanaf zijn vakantieadres.

Met een verzuimprotocol schept u duidelijkheid en voorkomt u problemen. Zorg er wel voor dat u deze regels bekendmaakt bij alle werknemers, anders kunt u zich er niet op beroepen. Deze regels kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever.
  • Uw werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop u hem kunt bereiken.
  • In zijn vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts tellen en hiervan bewijzen bewaren. Denk aan documentatie over de diagnose, het advies dat hij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur.
  • Als zijn vakantie voorbij is, maar uw werknemer op medische gronden nog niet kan terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Uw werknemer neemt zo snel mogelijk contact met u op als hij weer in Nederland is, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van uw werknemer opnieuw. Ook brengt hij in kaart of dat iets betekent voor zijn werkzaamheden.

Let op! Heeft uw bedrijf een Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging? Dan moet u deze betrekken bij het opstellen van de verzuimregels.

Uw zieke werknemer wil op vakantie

Als uw zieke werknemer op vakantie wil en u twijfelt of dat de re-integratie belemmert, dan kunt u de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan en/of mag. Als er geen medische belemmeringen zijn en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, dan kunt u de vakantie niet weigeren.

Wilt u nog meer weten over vakantie en verzuim? Bijvoorbeeld hoe het zit met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte? Kijk dan hier.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

WGA WIA
Kantoorgerelateerd

Arbo Verzuim-abonnementen

Gezond ondernemen. Daar zijn we voor.

ArboNed
NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden
zorgverzekering nationale nederlanden vgz
Verzekeringen

Zorgverzekering Nationale Nederlanden

Met de Nationale-Nederlanden Zorgverzekering kies je jouw zorgverlener. Je hebt een complete basisverzekering, extra services en een aanvullende verzekering die bij je past.

Nationale Nederlanden
zorgverzekering nationale nederlanden vgz
Verzekeringen

Zorgverzekering VGZ

Bij VGZ bieden we meer dan alleen een goede zorgverzekering. Zo kijken we samen waar u sneller behandeld kunt worden. En betalen we uw declaraties razendsnel uit.

VGZ