Logo Balieplus

Visie op de toekomst door Julius Scholten

7 februari 2022

We vroegen een aantal belangrijke spelers die de sector van binnen en buiten goed kennen naar hun visie op de toekomst. Aan de hand van de antwoorden op een aantal vragen ontstaat een mooi inzicht.

In dit eerste artikel de visie en antwoorden van Julius Scholten, mede-oprichter van Law4ce en vaste intervisiebegeleider van Balieplus.

Met plezier en trots werk ik met Law4ce al geruime tijd samen met Balieplus en halen wij onderwerpen aan die leven. Ieder jaar kijken wij vooruit en blikken we terug. De kennis die we hier delen komt voort uit onze directe ervaringen uit de advocatuur. De bedrijfsmatige kant en de mensen die het verschil maken. Zo kijken we al heel wat jaren vooruit en blikken ook terug naar hoe vitale advocaten het verschil maken met als metafoor de organisatie bezien als familie (zie artikel ‘Hoe vitale advocaten het verschil maken‘.

Afgelopen jaar was het contact intensief, maar wel geheel online, vanuit Intervisie en ronde tafelgesprekken met kantoormanagers en partners.  Zo bespraken wij in aanloop naar 2020 bijvoorbeeld over het kantoorbelang versus klantbelang; wat werkt als je als advocaat voor een duurzame relatie gaat?

De dynamiek is heel anders. De dilemma’s, uitdagingen, die spelen staan vaak ver af van de economische resultaten. Zo als die in lijstjes worden opgesomd. Dat was al zo en is nu nog meer dan ooit het geval. Een groot verschil is dat de berichtgeving in de media uitgaat van de grotere kantoren, de top 50. Waar aan voorbijgegaan wordt (zie ook het jaarverslag van de NOvA over de kantoororganisaties) is dat de grootste groep, de meerderheid zoals de ruim 4000 leden van Balieplus, bestaan uit kleinere wendbare en vaak ook gespecialiseerde organisaties. Welke voorspellingen zijn anno 2022 met name hier het belangrijkste waar het in de advocatuur om draait en welke eerdere punten zijn nog steeds van toepassing?  Kijk ook eens naar de top 3, evergreens, zoals de noodzaak voor samenwerking en nieuwe organisaties, de noodzaak voor zichtbaarheid en strategische positionering. Nu meer dan ooit belangrijk maar al in 2019 in de 8 trends en ontwikkelingen opgesomd.

Algemeen

Wat is in jouw ogen de belangrijkste ontwikkeling van 2022?

We zijn online, zien elkaar veel minder fysiek. We hebben minder en andere manier van contact. We zijn gevoelig voor onze mentale welzijn en willen daar ook meer in investeren. Mensen zijn meer vatbaar voor andere aanbieders. Er is veel werk te verzetten dus is het belangrijk ook goed te zorgen voor jezelf en elkaar. Steeds meer kantoren beseffen dat de factor mens de belangrijkste hoeksteen is van de organisatie. Vitale kantoren kunnen niet zonder vitale medewerkers. Zie wat dat betreft ook de samenwerking die Balieplus is aangegaan met MentaVitalis

Welke kennis/vaardigheden zijn onmisbaar voor advocaten/kantoordirecteuren in 2022?

Op afstand kan veel mislopen. De sociale contacten gaan nu echt anders. Er is meer tijd nodig voor gesprekken onderling en ook de gesprekstechnieken mogen wel meer aandacht hebben. Op afstand kan ruis ontstaan in gesprekken. Gesprekstrainingen en coaching hoe om te gaan met dit soort dilemma’s kunnen daarbij helpen.

Waar liggen kansen voor kantoren in 2022 binnen jouw expertise?

De kansen zijn er altijd en wellicht nog meer dan anders gericht op focus en heldere taal in gesprek met zowel collega’s als met relaties. Het verschil maken is op afstand toch anders. Kunnen schakelen, op verschillende niveaus van inhoud naar vorm (meta-communiceren) is ook iets wat je kan aanleren ter verbetering van je gesprekken.

Wat zie jij als grootste risico voor de komende periode?

De commerciële kant van de zaak waarbij communicatie een belangrijke rol speelt zal zwaarder gaan  wegen. Zo zal nu een goede intake nog meer het verschil maken. Uit veel gesprekken in intervisie volgt ook dat hier meer behoefte is om misverstanden uit de weg te halen en ook echt aandacht aan moet worden besteed.

Zie jij op de langere termijn grote veranderingen voor de advocatuur/juridische branche?

De noodzaak tot samenwerking is, zoals eerder al eens aangestipt, nog meer toegenomen. Je ziet ook veel satelliet kantoren ontstaan, vaak als voorbode van nieuwe afsplitsingen. Ook de strijd om nieuwe collega’s te vinden maakt hier deel van uit.

Corona

Wat heeft corona voor impact gehad/veranderd aan de kantoorvoering?

Afgelopen jaar zijn kantoren bijna geheel online gegaan, de bezettingsgraad is voortdurend veel lager dan men gewend is. Er wordt overigens niet minder, maar vaak nog harder (thuis) door gewerkt. Wat wel speelt is dat het contact onderling soms heel intensief is maar buiten de eigen groep de contacten zijn verwaterd.

Hoe kunnen kantoren hier het beste verder op inspelen in 2022?

Het blijkt dat gesprekken met elkaar, in intervisie, peergroepen, rondetafels heel nuttig zijn. Nu al hebben veel kantoormanagers aangegeven daar graag gebruik van te willen maken in 2022.

Startend kantoor

Wat zou jij een startende kantooreigenaar nu adviseren vanuit jouw ervaring/expertise?

Slimme samenwerking zoeken met gelijkgestemden. Je bent niet alleen en je uitdagingen zijn eerder en vaker ook dezelfde. Maak goed gebruik van intervisie bijvoorbeeld. Mooie manier om kennis te verkrijgen.

Wat mag er bij een kantoor niet ontbreken om toekomstbestendig te zijn?

Zorg voor een meerjarenplan. En voer het vervolgens ook uit. Zoek hulp waar nodig. Doe daarbij vooral waar je goed in bent, plezier van krijgt en voor wordt beloond. Zorg dat je dit uitstraalt. Naar binnen en uiteraard ook naar buiten. Dat klinkt eenvoudig maar is het vaak niet. Keuzes maken is niet altijd als starter even gemakkelijk. Toch is een heldere keuze met een goede pitch wel wat het verschil kan maken. 

Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in het kader van het 25-jarig jubileum van Balieplus. Klik hier om alle artikelen te lezen.

Julius Scholten

Julius Scholten helpt advocatenpartners en hun teams de gestelde commerciële doelen te bereiken en daarbij noodzakelijke strategische keuzes te maken.Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in het kader van het 25-jarig jubileum van Balieplus.
Klik hier om alle artikelen te lezen.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Balieplus Intervisie
Persoonlijke ontwikkeling

Online intervisie voor advocaten 2024

Intervisie biedt veel meerwaarde. Onze intervisiebegeleiders zorgen ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen.

Visser & Visser
Kantoorgerelateerd

Law4ce Innovatietafel

Law4ce stimuleert de disussie voor verbetering. Voor innovatie en verandering in de bedrijfsvoering van de advocatuur. Strategisch relevante onderwerpen.

Balieplus Startershandboek
Kantoorgerelateerd

Ondernemings-plan voor advocaten

Bespaar veel zoekwerk met bij het starten van een eigen kantoor.

Balieplus 25 jaar