Logo Balieplus

Online intervisie voor advocaten 2024

Intervisie biedt veel meerwaarde. Onze intervisiebegeleiders zorgen ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen.

15% korting

Je voordeel op een rij

Drie sessies in zelfde samenstelling
Ervaren intervisiebegeleider
Alternatief voor GIO
4 PO-punten

Direct inschrijven >

Voldoen aan de kwaliteitstoets met meerwaarde

Intervisie biedt veel meerwaarde. Een goede intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen. Onze externe geaccrediteerde begeleider heeft, mede door zijn ervaring en onafhankelijkheid, de scherpte die het verschil in kwaliteit maakt. En het is natuurlijk ook prettig dat de tijdsinvestering 4 PO punten oplevert.

Een aangename verrassing deze informele en eerlijke intervisie onder deskundige leiding.
Sandy Gadellaa, Gadellaa Advocatuur

Kwaliteitstoets

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Balieplus biedt in samenwerking met Law4ce deze vorm aan.

Door de coronacrisis heeft de Nederlandse Orde van Advocaten besloten dat intervisie ook online plaats mag vinden.

Voldoen aan de kwaliteitstoets

Om te voldoen aan de kwaliteitstoets zijn er drie mogelijkheden, te weten peer review, gestructureerd intercollegiaal overleg en intervisie.

  • Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. De groep kan bestaan uit zowel partners als medewerkers, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Bij intervisie kunnen, mits aan de relevante eisen wordt voldaan, 4 PO-punten behaald worden.
  • Peer review is een inhoudelijke juridische beoordeling van dossierinhoud. De reviewer moet een training peer review hebben gevolgd en een ervaren advocaat zijn (ten minste 7 jaar ervaring) met aantoonbare specifieke ervaring op het betreffende rechtsgebied. Het is daarmee een intensieve 1-op-1 aanpak.
  • Bij Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) kunnen advocaten binnen een kantoor of in een groep advocaten van verschillende kantoren met elkaar van gedachten wisselen over de juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk. Hierbij kunnen zowel vakinhoudelijke vragen worden gesteld als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, enzovoorts.

De intervisie-sessies van Balieplus bestaan uit drie sessies van 2:40 uur onder leiding van onze ervaren intervisie-begeleider Julius Scholten, met tussen iedere sessie ca. vier weken.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de intervisie-data, vul dan onderstaand formulier in.

Individuele aansluiting
Kantooraansluiting

Intervisie voor advocaten 2024
8 uur Online Intervisie

– Balieplus-leden: € 600,-
– Niet-leden: € 690,-

Met het gehele kantoor (Online) Intervisie?
Neem dan contact met ons op!
T 070-2059180

Law4ce heeft een breed netwerk van goede mensen die werken voor juridische dienstverleners. Met een selecte groep, de Law4ce Professionals, wordt intensiever samengewerkt. Zij vormen een krachtig, betrouwbaar en hoogwaardig netwerk van geselecteerde professionals.

Law4ce

Julius Scholten

Aanmeldformulier

Aanvraag Online Intervisie

Ik schrijf mij in voor de volgende serie Intervisie-sessies:

Balieplus-voordeel

Om aanspraak te kunnen maken op de Balieplus-korting dient u een aansluiting bij Balieplus te hebben.
Bent u aangesloten bij Balieplus?
Aansluitnummer vergeten? Bel 070-2059180 of kijk onderaan Balieplus-nieuwsbrief.

Ik wil graag de Online Intervisie Balieplus aanvragen:

Balieplus-leden ontvangen € 90,- korting op het standaardtarief.
Standaardtarief:
(excl. BTW)
Standaardtarief met kortingscode:
(excl. BTW)
Tarief Balieplus-leden:
(excl. BTW)
Tarief Balieplus-leden met kortingscode:
(excl. BTW)

Ik ga akkoord met de onderstaande voorwaarden

(alle keuzen aanvinken)

Uw gegevens

Law4ce

Julius Scholten