Logo Balieplus

Praktijkcasus: Het belang van Pensioen Due Diligence bij overnames

20 april 2022

Onlangs hebben wij een pensioen due diligence gedaan voor een bedrijf dat een complementair bedrijf overnam. De betrokken fusie & overname advocaat, benaderde ons om de pensioen due diligence te doen. 

Juist om dat het over te nemen bedrijf in een andere branche actief was, was men niet gerust op de gevolgen voor het pensioendeel. Verstandig.

Uitgangspunten

Het bleek namelijk dat als gevolg van de beoogde activa-passiva transactie, ook de overnemende werkgever mee zou moeten doen met het verplichte bedrijfstakpensioenfonds. De overnemende partij had een eigen verzekerde pensioenregeling. De overdragende partij was verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Maar in die verplichtstelling stond als de omzet inzake onder de verplichtstelling vallende werkzaamheden minder dan de helft was, maar er geen ander bedrijfstakpensioenfonds gold, toch het hele bedrijf aangesloten moest worden. Uiteindelijk is gekozen om eerst de activa-passiva ‘uit te laten zakken’ in een nieuwe BV en vervolgens de aandelen van die BV over te nemen. 

Ook bleek dat de pensioenregelingen nogal verschilden qua toezegging sec – middelloon versus premieovereenkomst -, hoogte eigen bijdrage en de dekking voor het aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioen en de bijbehorende premievrijstelling.

Omdat de overnemende partij in het verleden ook een paar overnames had gedaan, werden die ook bekeken. Daar bleken 3 werknemers überhaupt niet mee te doen met de bestaande pensioenregeling – waarvan er één geen afstandsverklaring had getekend – en de andere twee personen – voormalig directeuren – hadden een afwijkende regeling, die ook nog eens premievrij was. 

De bedoeling was om alles te harmoniseren, waarbij de verplichte pensioenregeling van de overgenomen partij leading moest zijn – immers die is toch verplicht.

Resultaat

De financiële gevolgen van dit alles, werd zodoende manifest en kon mooi meegenomen worden bij de pricing en de prognoses. Door dit te doen is eventuele (externe) financiering ook nog eens makkelijker, juist ook omdat een koper laat zien een goede ondernemer te zijn. Financiers houden daarvan!

Zeker met het oog op de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is een pensioen due diligence nog belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in de flatrate-premie, maar ook de hoogte en duur van de compensatie-overeenkomst, die immers ook nog eens geldt voor nieuwe werknemers die na overgang naar de WTP in dienst komen.

Kortom, een mooi voorbeeld van een coproductie tussen twee advocatenkantoren met beide hun eigen specialisme.

Pensioen advocatuur

Meer weten over pensioen bij fusies & overnames: mail mr Linda Evers MPLA op lindaevers@gommeradvocaten.nl of mr Theo Gommer MPLA CCFP op theogommer@gommeradvocaten.nl of kijk op:

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Pensioen advocatuur
Pensioenen

Pensioen-advocatuur

Advies bij pensioenrecht vraagstukken waarbij rekening gehouden wordt met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Pensioenen

Pensioen Actuarliteiten Sessie

Op donderdag 19 mei in 2 uur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom pensioen.

Pensioen Mediation
Pensioenen

Pensioen-mediation

Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen. Gommer Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces.

Aon Pensioendesk
Pensioenen

Aon-Balieplus Pensioendesk

Deskundig pensioenadvies voor u en uw kantoor.

Aon