Logo Balieplus

Zijn partijen een voor advocaten gebruikelijke pensioenregeling overeengekomen?

3 november 2022

Over deze vraag heeft Gerechtshof Den Haag zich recent gebogen, met als gevolg een bewijsopdracht voor de werkgever.[1] Wat was er aan de hand?

Casus

Partijen verschillen van mening of zij bij de indiensttreding van de werkneemster, als advocaat-stagiaire, hebben afgesproken dat de werkgever een pensioenregeling zou treffen, of dat dit alleen hoefde als dit gebruikelijk was voor een advocaat in loondienst. Op 9 januari 2006 treedt de werkneemster in dienst. Daartoe was op 28 oktober 2005 al een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Op diezelfde dag heeft de werkgever een brief aan de nieuwe werkneemster verstrekt, waarin o.a. is opgenomen:

“- er wordt een pensioenverzekering afgesloten zoals die voor advocaten in loondienst gebruikelijk is;”  

De werkgever treedt voor aanvang van het dienstverband in contact met de Stichting Pensioenfonds Nova met de vraag wat de mogelijkheden voor zijn nieuwe werkneemster zijn, temeer nu zij al meerdere jaren pensioen heeft opgebouwd. Eind 2006 wordt een b.v. opgericht, die de arbeidsovereenkomst van de werkneemster voortzet. Vanaf juli 2008 gaat de werkneemster deelnemen in een pensioenregeling bij Centraal Beheer. De b.v. heeft hiervoor de pensioenpremies afgedragen. Per 3 februari 2009 eindigt het dienstverband en vervolgens claimt de werkneemster alsnog pensioen over de gehele duur van het dienstverband. De kantonrechter heeft dit verzoek van de werkneemster afgewezen. Nu is het aan het Gerechtshof.

Oordeel Gerechtshof

Partijen twisten over bovenstaande pensioenafspraak. De werkneemster stelt zich op het standpunt dat partijen zijn overeengekomen dat zij dezelfde pensioenregeling zou houden als bij haar vorige werkgever. Omdat partijen niet wisten wat gebruikelijk was binnen de advocatuur, leek aansluiting bij de Stichting Pensioenfonds NOVA logisch. Toen zij in januari 2006, na ontvangst van haar eerste loonstrook, hiernaar informeerde, gaf de werkgever aan dat aansluiting bij dit fonds niet mogelijk was. Dit is volgens de werkneemster niet correct, nu het pensioenfonds pas in 2010 is opgeheven en daarna opbouw bij Centraal Beheer mogelijk was. De werkgever stelt zich op het standpunt dat werkneemster bij indiensttreding niet persé een pensioenregeling wenste, maar dat het belangrijkste was dat ze er netto niet op achteruit ging. Het was dus óf een lager netto salaris mét pensioen óf hetzelfde netto salaris, zonder pensioen, met als uitzondering als pensioen voor advocaten in loondienst gebruikelijk was. Navraag bij het pensioenfonds leverde op dat een pensioenregeling voor advocaat-stagiaires niet gebruikelijk was en niet werd gefaciliteerd door het pensioenfonds.

Dan gaat het Gerechtshof de afspraak uitleggen. Dit doet zij aan de hand van het Haviltex-criterium. Uit de tekst van de brief d.d. 28 oktober 2005 volgt volgens het Hof dat onvoorwaardelijk voor de werkneemster een pensioenregeling afgesloten zou worden, niet alleen indien dit voor advocaat-stagiaires gebruikelijk was. Voor de inhoud zou aangesloten worden, bij wat voor advocaat-stagiaires gebruikelijk was. Om die reden zou aangesloten worden bij de NOVA. Dit voornemen blijkt ook uit het handelen van partijen na sluiting van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft geïnformeerd bij de NOVA, heeft meerdere offertes voor een pensioenregeling opgevraagd en uiteindelijk in november 2008 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008 ook een pensioenvoorziening getroffen.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat voorshands is bewezen door de werkneemster dat partijen onvoorwaardelijk een pensioenregeling zijn overeengekomen. De werkgever wordt echter nog wel in de gelegenheid gesteld om dit bewijsvermoeden te ontzenuwen. Slaagt de werkgever hierin niet, dan worden partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het voornemen van het Hof om voor de gehele duur van het dienstverband aan te sluiten bij de pensioenregeling die vanaf 1 juli 2008 is afgesloten.

Dit arrest laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om afspraken omtrent pensioen goed op papier te zetten. Dit geeft voor alle partijen duidelijkheid en voorkomt discussies. Daarbij komt dat een onderscheid tussen advocaten en advocaat-stagiaires in een pensioenregeling in het kader van gelijke behandeling niet is toegestaan, maar dat element is niet meegenomen in de procedure.

Kortom, zet pensioenafspraken goed op papier! Gommer & Partners Pensioen Advocaten is u hierbij graag van dienst.


[1] Gerechtshof Den Haag, 20 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1860

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Pensioen advocatuur
Pensioenen

Pensioen-advocatuur

Advies bij pensioenrecht vraagstukken waarbij rekening gehouden wordt met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten.

Pensioen Mediation
Pensioenen

Pensioen-mediation

Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen. Gommer Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces.

Aon Pensioendesk
Pensioenen

Aon-Balieplus Pensioendesk

Deskundig pensioenadvies voor u en uw kantoor.

Aon