Logo Balieplus

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen!

30 januari 2023

De Wet Toekomst Pensioenen komt er nu echt aan en gaat per 1 juli 2023 in. Dit betekent dat alle pensioenregelingen beoordeeld en wellicht aangepast moeten worden. Hoe zit dat?

Wat moet ik regelen voor mijn medewerkers en mijzelf?

Flatrate pensioenpremie

Het belangrijkste van de nieuwe wet is dat alle pensioenregelingen worden premieovereenkomsten. Dit betekent dat er geen gegarandeerde pensioenuitkering meer zijn, zoals bijvoorbeeld bij middelloonregelingen. De hoogte van het op pensioendatum beschikbare kapitaal is bepalend voor het pensioen. Daarnaast moeten alle premies op basis van een zogenaamde flatrate, dus iedere werknemer krijgt eenzelfde percentage beschikbare premie.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt gestandaardiseerd. Gehuwden en samenwonenden moeten allereerst gelijk behandeld worden. Voor samenwoners komt er een uniforme partnerdefinitie, zijnde een notariële samenlevingsakte of een samenlevingsverklaring. Verder mag het partnerpensioen maximaal 50% van het salaris bedragen, wordt uitsluitend op risicobasis verzekerd en is dan niet langer diensttijdafhankelijk. Er komt overigens geen plicht om een partnerpensioen toe te zeggen.

Invaren

Alle pensioenregelingen, ook die van gepensioneerden, moeten worden ingevaren – dat betekent omgezet – in het nieuwe systeem en dus gekapitaliseerd. Daarna is de verhoging (of verlaging) afhankelijk van het behaalde rendement met het pensioengeld en de levensverwachting. De verwachting is dat bij de omzetting de uitkeringen hoger zullen zijn (en daarna ook blijven).

Overgangsregime

Daarnaast is van belang dat er een overgangsperiode is tot 2027 en een overgangsregime voor bestaande beschikbare premieregelingen op basis van de bekende stijgende premiestaffel. Deze mag worden uitgediend (tot pensioendatum) voor alle werknemers die per eind 2026 deelnemen. Voor alle nieuwe werknemers daarna móet er dus een flatrate-premieregeling zijn. Overigens blijven de opgebouwde aanspraken in verzekerde middelloonregelingen gewoon in stand.

Lijfrente

Verder is van belang dat ook de lijfrentepremieaftrek van 13,3% naar dezelfde maximale 30% gaat als bij pensioen. Hét grote voordeel van lijfrente – en dan natuurlijk de bancaire spaar- of beleggingsvariant, zodat bij overlijden het geld behouden blijft voor de erven – is dat dit geen levenslange uitkering hoeft op te leveren. De tijdelijke oudedagslijfrente blijft namelijk toch toegestaan. Deze moet dan vanaf AOW-datum minimaal 5 jaar duren, met een maximale uitkering van € 24.168 (2023) per jaar. Als dus een uitkering van 10 jaar gewenst is, moet er ruim € 200.000 gespaard worden. Het restant kan dan altijd worden gebruikt voor een levenslange uitkering, bij lijfrente is dat overigens (maar) 20 jaar.

Lumpsum

Bijkomend voordeel is bij zowel pensioen als bij lijfrente, dat vanaf 2024 op pensioeningangsdatum een lumpsum van 10% mag worden opgenomen.

Gewoon om leuke dingen mee te doen!

Zelfstandige advocaten

Zelfstandige advocaten moeten uiteraard voor zichzelf zorgen. In het nieuwe systeem worden de fiscale aftrekmogelijkheden – ook de inhaalruimte – fors hoger en bieden alle kansen op een ‘goede pensioenvoorziening’.

Pensioen dé secundaire arbeidsvoorwaarde van de toekomst

Werknemers vinden het steeds belangrijker dat het pensioen goed geregeld is. Bij een sollicitatie wordt het onderwerp vaak al besproken en wordt meegenomen in de afweging. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt kan een werkgever zich onderscheiden door een goed pensioen te bieden en de combinatie te maken met duurzame inzetbaarheid. Dit toont goed werkgeverschap en als werknemers hierbij ondersteund worden met begeleiding en financieel inzicht, dan pluk je als werkgever hier ook de vruchten van. Financiële stress is tenslotte ook stress. Uit meerdere studies is gebleken dat financieel fitte werknemers zorgen voor hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.

De volgende stap

Het is noodzakelijk en verstandig om de nieuwe wetgeving goed te bestuderen en met collega’s en medewerkers te bespreken. Als er (nog) geen sprake is van een pensioenregeling binnen het bedrijf, is de Wet Toekomst Pensioenen een goed startmoment. Ook het beschikbaar stellen van een ‘premie’, die werknemers vervolgens, aangevuld met eigen inleg, als lijfrentepremie gaan betalen kan een goede optie zijn. Wel ligt de verantwoordelijkheid dan volledig bij de werknemer.

Theo Gommer

mr Theo Gommer MPLA CCFP is pensioenadvocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten én verbonden als managing partner aan de &Gommer Pensions Group.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

Pensioen advocatuur
Pensioenen

Pensioen-advocatuur

Advies bij pensioenrecht vraagstukken waarbij rekening gehouden wordt met fiscale, verzekeringstechnische en actuariële aspecten.

Pensioen Mediation
Pensioenen

Pensioen-mediation

Dé oplossing om snel tot een oplossing te komen. Gommer Advocaten biedt een mediationtraject aan voor alle betrokkenen in het pensioenproces.

Aon Pensioendesk
Pensioenen

Aon-Balieplus Pensioendesk

Deskundig pensioenadvies voor u en uw kantoor.

Aon