Logo Balieplus

Een zieke werknemer: drie risico’s voor kantoren zonder verzekering

27 mei 2024

Er is altijd een kans dat je werknemers (langdurig) ziek worden. Als je hier als werkgever niet goed op voorbereid bent, dan kunnen extra (loon)kosten, omzetverlies en verhoogde werkdruk de vooruitgang van je organisatie tegenhouden. Lees meer over de risico’s als je niet verzekerd bent voor het verzuim van je werknemers.

Risico 1: je betaalt het loon van zieke werknemers door

Je bent verplicht het laatstverdiende brutoloon van je zieke werknemer door te betalen. Tijdens de eerste twee ziektejaren is dit minimaal 70%.

Je kunt met deze loondoorbetalingsplicht op verschillende manieren omgaan. Je kunt je ervoor verzekeren, of je kunt ervoor kiezen om zelf het loon van je zieke werknemer op te vangen. De kosten zelf opvangen is voor kleine ondernemers en bedrijven moeilijk. De impact van één zieke werknemer op een organisatie met tien werknemers is een stuk groter dan bij 50 mensen of meer in dienst.

Risico 2: re-integratie van een zieke werknemer kost tijd en geld

Je bent als werkgever samen met je zieke werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter en in de Arbowet. Je bent verplicht om een aantal administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het schrijven van een re-integratieplan. Ook het re-integratiedossier houd je bij als werkgever, en evalueer je regelmatig. Het is mogelijk dat er aanpassingen op de werkvloer nodig zijn. Kan een werknemer niet meer bij jou aan de slag? Dan zorg je voor begeleiding naar een werkplek naar een andere werkgever.

Begeleiding na ziekmelding
Als je geen verzuimverzekering hebt en een werknemer wordt ziek, dan zijn er dus niet alleen financiële consequenties. Je hebt als werkgever ook te maken met behoorlijk wat uitzoek- en regelwerk. Met een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening neemt de arbodienst je dit uit handen. Via de dienstverlener krijg je een casemanager, die jou en je werknemer begeleidt. De kans op snel en duurzaam herstel is hierdoor groter. Een casemanager is op de hoogte van de regels en wetten rond ziekte. En neemt jou veel werk uit handen.

Kun je als werkgever niet aantonen dat je genoeg hebt gedaan aan de re-integratie? Dan kan het zijn dat je ook tijdens het derde ziektejaar loon moet doorbetalen.

Risico 3: omzetverlies voor je bedrijf

Een zieke werknemer betekent dat er minder mensen aan het werk zijn. Als je geen vervanging regelt voor de werknemer, kan dit gevolgen hebben voor je klanttevredenheid. Of zelfs leiden tot omzetverlies.

Kosten voor een vervangende werknemer
Een vervanger inhuren voor je zieke werknemer hoeft niet altijd nodig te zijn. Een vervanger voorkomt mogelijk extra werkdruk bij je andere werknemers. Je krijgt wel te maken met dubbele loonkosten: het salaris van de vervanger en de loondoorbetaling van je zieke werknemers. Een juiste kandidaat vinden en inwerken kost ook tijd en geld.

Gevolgen voor de omzet als je geen vervangende werknemer inzet
Je kunt er ook voor kiezen om geen vervanger in te huren. Bij je andere werknemers kan dit zorgen voor extra werkdruk, wat tot werkstress kan leiden. Je wilt voorkomen dat dit leidt tot (langdurig) ziekteverzuim. Het is goed om na te gaan of het uitvallen van een werknemer invloed heeft op de omzet. Mogelijk krijgen klanten niet meer dezelfde volledige service die ze gewend zijn, en stappen ze over naar een concurrent.

Welke keuzes je als werknemer ook maakt als het gaat om verzuim, het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat een werknemer onverwacht ziek kan worden. Het belangrijkste is om een goed afgewogen keuze te maken. Wil je meer weten over de kosten van een zieke medewerker, wat een verzuimverzekering kost en meer? Je leest het op deze pagina.

Voor Balieplus-leden is er een speciaal aanbod om zich te verzekeren tegen verzuim. Met onder andere korting op de premie en een Verzuimloket Balieplus die je volledig ondersteunt. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates

Gerelateerde Balieplus-voordelen

Bekijk al het collectieve voordeel

NN Ziekteverzuimverzekering
Verzekeringen

Ziekteverzuim-verzekering

De kosten bij langdurig ziekteverzuim bestaan naast de loondoorbetaling ook uit de loonkosten van een vervanger. Dek daarom de loondoorbetalingsplicht af!

Nationale Nederlanden
Kantoorgerelateerd

Coaching als secundaire arbeids-voorwaarde voor iedereen

Toename inzetbaarheid en productiviteit en afname verzuim om mentale redenen.

Mentavitalis
WGA WIA
Kantoorgerelateerd

Arbo Verzuim-abonnementen

Gezond ondernemen. Daar zijn we voor.

ArboNed
Kantoorgerelateerd

Periodiek Arbeidsgezond-heidskundig Onderzoek (PAGO)

Het PAGO is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

Logo &niped