Logo Balieplus

Visie op de toekomst door Jan Leliveld

23 mei 2022

In het kader van het 25-jarig jubileum vroegen wij vijf advocaten naar hun visie op de toekomst van de advocatuur. In deze eerste aflevering de visie van Jan Leliveld, advocaat en partner bij Van Doorne.

Wat is in jouw ogen de belangrijkste (algemene) ontwikkeling van 2022?

Monique van der Griendt gaf onlangs samengevat als antwoord, dat de juridische wereld een belangrijke rol heeft bij de transitie naar een duurzame wereld. Daar gaf zij diverse voorbeelden voor. Ik herken dit als belangrijke ontwikkeling. 
Specifiek toegespitst op  advocaten, denk ik dat een relevante ontwikkeling enerzijds is dat advocaten een grote (activistische) rol kunnen spelen bij het aankaarten van belangrijke onderwerpen, zoals bij de toeslagenaffaire. Zeker als het gaat om het op de kaart zetten van juridische thema’s en/of de relatie tot de overheid is een sterke actieve balie (met heel veel persoonlijkheden) onontbeerlijk. 
Anderzijds – en hier spreekt de strafrechtadvocaat – is evenzo belangrijk, dat advocaten opstaan om de andere kant te verdedigen. Die voor hun cliënt gaan staan als heel Nederland over die cliënt valt. Dit geldt temeer, nu complexe juridische en maatschappelijke onderwerpen dikwijls worden vereenvoudigd tot oneliners en een simpel goed of fout. Advocaten hebben een grote rol om daar tegenwicht tegen te bieden en kantoren moeten daarbij ook hun rug recht houden. 
Daarbij komt dan ook nog eens, dat het niet alleen gaat om cliënten maar ook om het advocatenkantoor zelf, dat onderdeel uitmaakt van die maatschappij en waar (terecht) kritisch naar wordt gekeken. Hoe inclusief zijn wij, hoe verantwoorden wij onze verdiensten etc..  

Welke kennis/vaardigheden zijn onmisbaar voor advocaten/kantoordirecteuren in 2022?

In aansluiting op het vorige antwoord moeten advocaten/kantoordirecteuren onverstoorbaar zijn, en dus niet handelen naar de waan (of Tweet/TikTok/whatever) van de dag. Dit betekent niet dat zij zich niets aan moeten trekken van wat er om hen heen gebeurt. Integendeel. Vanuit de rol die je vervult binnen de rechtsstaat zijn een ethische en sociale antenne belangrijker dan ooit. Niet alleen in mooie woorden gevangen, maar ook door contentieus handelen op het gebied van bijvoorbeeld Risk, Compliance en Cybersecurity. Dus woorden (dromen) en daden als het gaat om ethiek, veiligheid en sociaal gedrag.

Waar liggen kansen voor kantoren in 2022?

Kansen zijn er door het beter inrichten van werkprocessen en door beter gebruik te maken van talenten (niet alleen advocaten). Doorbreek traditionele werkpatronen. Leer van andere bedrijven als het bijvoorbeeld gaat om digitalisering of projectmatig werken. Er is daarnaast steeds meer ruimte voor segmentering binnen markten. Kies je eigen deel van de markt en doe dat vervolgens heel goed.

Wat zie jij als grootste risico voor de komende periode?

Het werk is complex, een inschatting op moment X worden op moment Y gezien als fout. Daar maak ik mij wel zorgen over in een omgeving waar elke dag ethische afslagen moeten worden genomen. Ik zie ook op veel plekken in de maatschappij dat een storm over een onderwerp massief kan zijn: no mercy lijkt soms het devies (en mijn oproep: heb compassie met iedereen).

Zie jij op de langere termijn grote veranderingen voor de advocatuur/juridische branche?

Jazeker. Al zeg ik dat al langer. Ik kan mij bijvoorbeeld niet voorstellen, dat de partnerstructuur en de traditionele opbouw niet gaat veranderen. Daarnaast zal een IT inhaalslag worden gemaakt en zullen andere talenten/gecombineerde talenten en de voortdurende ontwikkeling van medewerkers belangrijk worden/blijven.

Corona

Wat heeft corona voor impact gehad/veranderd aan de kantoorvoering?

Het hybride werken is inmiddels normaal. Belangrijke IT hordes zijn genomen en je hoort bijna nooit meer “je staat nog op mute”. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het delen van documenten/presentaties. Daarnaast is het nut van sommige verworvenheden evident,  vergaderen via teams bijvoorbeeld (niemand te laat/efficiënt vergaderen) dit geldt ook voor het voorkomen van reistijd door veel meer afspraken digitaal te laten plaatsvinden. Helaas vervallen we ook wel snel in oude patronen. De files zijn alweer lang, dus laten we proberen de goede dingen uit Corona te behouden!

Hoe kunnen kantoren hier het beste verder op inspelen in 2022?

Door net zoveel aandacht te besteden aan de thuiswerkplek als aan de werkplek op kantoor (aan allebei veel). Veelgehoord daarbij is dat het kantoor een “clubhuis” moet zijn. Daar geloof ik dan weer niet in. Ik geloof in hard werken met elkaar thuis en fysiek op kantoor. Daarbij zul je stil moeten staan bij het thema door het met medewerkers echt te bespreken en niet in de lucht te laten hangen. Een eenvoudige afspraak als “op dinsdag werken we als team op kantoor” of “iedereen werkt twee dagen in de week thuis” kan daarbij helpen.

Startend kantoor

Wat zou jij een startende kantooreigenaar nu adviseren vanuit jouw ervaring/expertise?

Besteed allereerst aandacht aan de kantoor hygiëne. In het bijzonder compliance (KYC, en ken je eigen regelgeving goed), Risk, Finance en IT en blijf daar voortdurend in investeren. Verder doe je werk gewoon heel goed en luister goed naar je cliënten.

Wat mag er bij een kantoor niet ontbreken om toekomstbestendig te zijn?

Zie hiervoor (hygiëne) en daarnaast een levensbestendige organisatie: Koester medewerkers, biedt perspectief, toon oprechte interesse, spreek elkaar aan,  werk hard en heb lol en denk buiten traditionele kaders (maak creatieve afspraken).  

Welke andere tips/adviezen zou je een startend advocatenkantoor willen geven?

Zie hiervoor.

Balieplus

Welke bijdrage kan Balieplus volgens jou op basis van het voorgaande leveren?

Balieplus kan denk ik een belangrijke backbone zijn voor de essentiële zaken voor kantoor.  

In de serie “Visie op de toekomst door …’ verschenen reeds:

Visie op de toekomst door Jan Leliveld

Jan Leliveld, advocaat en partner bij Van Doorne, is werkzaam op het gebied van het sanctierecht.
Hij legt zich toe op fraudezaken, milieustrafrecht, economische delicten en toezichtregelgeving.Dit artikel maakt deel uit van een reeks artikelen in het kader van het 25-jarig jubileum van Balieplus.
Klik hier om alle artikelen te lezen.

Van Doorne
punten
4.800+ aangesloten advocaten en notarissen
Collectieve voordelen
Goede kwaliteit en voorwaarden
Bespaar tijd en geld
Nieuws en updates