Logo Balieplus

Categorie: Pensioen

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Als op grond van de Wet Bpf 2000[1] voor een werkgever sprake is van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds, kan er op grond van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000[2] sprake zijn een mogelijkheid van vrijstelling. De werkgever valt dan wel onder de werkingssfeer van het pensioenfonds, maar wordt vrijgesteld van deelname. Afhankelijk van de […]
Pensioen Mediation
Vorige maand schreef mijn kantoorgenoot Theo Gommer een artikel voor Balieplus over een praktijkvoorbeeld van de mogelijke complexiteit van pensioen bij overgang van onderneming. Tussenvonnis Recentelijk heeft Rechtbank Oost-Brabant[1] in een tussenvonnis schematisch en duidelijk weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden om te bepalen of sprake is van een collectieve vordering en of voldaan wordt […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor iedereen. Dit betekent dat er veel vragen zullen ontstaan en daarom heeft Balieplus-partner Gommer & Partners het Whitepaper Wet Toekomst Pensioenen gemaakt.  In het whitepaper worden de veranderingen op een heldere wijze uitgelegd met behulp van rekenvoorbeelden, zodat het in een oogopslag duidelijk wordt. Het downloaden is kosteloos!
Pensioen advocatuur
Onlangs hebben wij een pensioen due diligence gedaan voor een bedrijf dat een complementair bedrijf overnam. De betrokken fusie & overname advocaat, benaderde ons om de pensioen due diligence te doen.  Juist om dat het over te nemen bedrijf in een andere branche actief was, was men niet gerust op de gevolgen voor het pensioendeel. Verstandig. […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Twee voorbeelden uit de recente jurisprudentie laten zien dat pensioen(premies) van invloed is c.q. zijn op de bepaling van de alimentatieverplichting.
Linda Evers - Gommer &Partners Pensioen Advocaten
Bij een pensioentoezegging zijn i.i.g. geval drie partijen betrokken: werknemer – werkgever – pensioenuitvoerder. Het wordt complexer als de pensioenregeling wordt gewijzigd en ook nog elders ondergebracht.
Aon Pensioendesk
Het is van groot belang om scherp te houden of bij wijzigingen in de organisatie een eventuele verplichtstelling van toepassing is of wordt.
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
De uitleg van verplichtstellingsbesluiten blijft voer voor discussie. Twee recente voorbeelden uit de rechtspraak tonen dit weer aan.
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Pensioen heeft raakvlakken met veel rechtsgebieden. Dit maakt dat de pensioenjurisprudentie ook zeer divers en onderscheidend is. Een aantal recente voorbeelden laten dit zien. Juiste partij aanspreken bij verdeling pensioen bij scheiding Zijn partijen gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 dan regelt het arrest Boon/van Loon de verdeling van pensioen. Alleen indien […]