Logo Balieplus

Categorie: Pensioen

Gommer & Partners Pensioen Advocaten
In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag, stond een vordering tot afstorting van het pensioen in eigen beheer centraal.[1] In de pensioenpraktijk zijn dergelijke vorderingen en geschillen niet vreemd. Ondanks dat een verdere opbouw van pensioen in eigen beheer sinds 1 juli 2017 niet mogelijk is, kan een in het verleden opgebouwde pensioenvoorziening nog op de balans staan.
n een recente uitspraak van de rechtbank Limburg stond de pensioenverevening bij echtscheiding centraal.[1] Door de omvang van pensioenrechten, twisten partijen over de gehoudenheid tot verevening.
Pensioengevolgen van beëindiging risicoverzekering bij beëindiging arbeidsovereenkomst: toekomstig verleden tijd? De arbeidsrechtelijke gevolgen bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst liggen vaak voor de hand. Aan de pensioengevolgen wordt echter niet altijd voldoende aandacht besteed.
Aon Pensioendesk
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. De Wtp impact op alle werkgevers en alle werknemers die een pensioenregeling aanbieden of hier aan deelnemen. Actie is in de komende jaren dan ook nodig.
Als Balieplus-lid kunt u aanzienlijk besparen door exclusieve partnerkortingen. Het is essentieel om intern uw lidmaatschap te communiceren en te weten hoe voordelen effectief te verzilveren zijn.
Leeftijdskorting in het pensioenreglement: indirecte discriminatie? In een geschil voor de rechtbank Gelderland heeft de kantonrechter zich onlangs uitgelaten over het vermeende discriminatoire karakter van de pensioenregeling.
In een geschil tussen de Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) en een werkgever, stond de naleving van de cao Particuliere Beveiliging (cao PB) en de cao Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) centraal.
In eerdere artikelen is reeds stilgestaan bij de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid van de werkgever. In een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant[1] stond wederom een eenzijdige wijziging van de pensioenregeling centraal. Deze bevoegdheid werd door de werknemers echter betwist. De belangen van partijen werden door de kantonrechter gewogen, ter beoordeling van het ‘zwaarwichtig’ belang van de […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Lees hier over een aantal aandachtspunten in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Lees hier over een aantal aandachtspunten in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.
Op maandag 25 september organiseert Gommer & Partners Pensioen Advocaten een webinar over de Wet Toekomst Pensioenen.
Pensioen Mediation
Op 25 augustus 2023 overwoog de Hoge Raad dat de uitleg van een vaststellingsovereenkomst beheerst wordt door de zuiver grammaticale uitleg (ook wel bekend als de ‘cao-uitleg’), doordat partijen dit met zoveel woorden in de vaststellingsovereenkomst hadden vastgesteld.