Logo Balieplus

Categorie: Pensioen

Linda Evers - Gommer &Partners Pensioen Advocaten
Recentelijk heeft Rechtbank Midden-Nederland[1] zich gebogen over de vraag of een partner van een overleden deelnemer van de pensioenregeling van PFZW al dan niet terecht een recht op partnerpensioen werd onthouden en of hierbij sprake is van een marginale toetsing door de kantonrechter of een volledige toets. Casus Wat was er aan de hand? In […]
Pensioen Mediation
Over deze vraag heeft Gerechtshof Den Haag zich recent gebogen, met als gevolg een bewijsopdracht voor de werkgever.[1] Wat was er aan de hand? Casus Partijen verschillen van mening of zij bij de indiensttreding van de werkneemster, als advocaat-stagiaire, hebben afgesproken dat de werkgever een pensioenregeling zou treffen, of dat dit alleen hoefde als dit […]
Linda Evers - Gommer &Partners Pensioen Advocaten
Inleiding Als sprake is van een overgang van onderneming behoudt een werknemer in principe de arbeidsvoorwaarden die hij had voor de overname. Dat geldt ook voor de pensioenregeling (artikel 7:663 BW). Hiervoor is echter een aantal uitzonderingen van toepassing (artikel 7:664 BW), waaronder de optie dat de overnemende partij de eigen pensioenregeling vóór de overname […]
Pensioen advocatuur
Al vaker is geoordeeld over de informatieplicht die op pensioenfondsen rust en over de vraag wat een pensioenfonds moet doen om hieraan te voldoen. Recentelijk heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich hierover ook weer uitgelaten.[1] Wat was er aan de hand? Inleiding Een deelneemster aan de pensioenregeling van PFZW overlijdt in 2005. Zij heeft een dochter die […]
Aon Pensioendesk
Mevr. mr. S.E.N. van Ingen ‘Pensioen bij scheiding; het (toekomstig) wettelijk kader’ Het kader voor de verdeling van pensioen bij scheiding is door de jaren heen een aantal keer gewijzigd. Niet alleen de wetgever heeft hier aan bijgedragen, maar zeker ook de Hoge Raad. Een blik op de toekomst leert dat een nieuw kader aanstaande […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Als op grond van de Wet Bpf 2000[1] voor een werkgever sprake is van een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds, kan er op grond van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000[2] sprake zijn een mogelijkheid van vrijstelling. De werkgever valt dan wel onder de werkingssfeer van het pensioenfonds, maar wordt vrijgesteld van deelname. Afhankelijk van de […]
Pensioen Mediation
Vorige maand schreef mijn kantoorgenoot Theo Gommer een artikel voor Balieplus over een praktijkvoorbeeld van de mogelijke complexiteit van pensioen bij overgang van onderneming. Tussenvonnis Recentelijk heeft Rechtbank Oost-Brabant[1] in een tussenvonnis schematisch en duidelijk weergegeven welke stappen doorlopen moeten worden om te bepalen of sprake is van een collectieve vordering en of voldaan wordt […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor iedereen. Dit betekent dat er veel vragen zullen ontstaan en daarom heeft Balieplus-partner Gommer & Partners het Whitepaper Wet Toekomst Pensioenen gemaakt.  In het whitepaper worden de veranderingen op een heldere wijze uitgelegd met behulp van rekenvoorbeelden, zodat het in een oogopslag duidelijk wordt. Het downloaden is kosteloos!
Pensioen advocatuur
Onlangs hebben wij een pensioen due diligence gedaan voor een bedrijf dat een complementair bedrijf overnam. De betrokken fusie & overname advocaat, benaderde ons om de pensioen due diligence te doen.  Juist om dat het over te nemen bedrijf in een andere branche actief was, was men niet gerust op de gevolgen voor het pensioendeel. Verstandig. […]
Gommer & Partners Pensioen Advocaten
Twee voorbeelden uit de recente jurisprudentie laten zien dat pensioen(premies) van invloed is c.q. zijn op de bepaling van de alimentatieverplichting.
Linda Evers - Gommer &Partners Pensioen Advocaten
Bij een pensioentoezegging zijn i.i.g. geval drie partijen betrokken: werknemer – werkgever – pensioenuitvoerder. Het wordt complexer als de pensioenregeling wordt gewijzigd en ook nog elders ondergebracht.
Aon Pensioendesk
Het is van groot belang om scherp te houden of bij wijzigingen in de organisatie een eventuele verplichtstelling van toepassing is of wordt.