Logo Balieplus

Actueel

Een van de secondaire arbeidsvoorwaarden die tegenwoordig veel werknemers aan een kantoor binden is een goede dekking van inkomstenterugval bij arbeidsongeschiktheid.
Recent heeft de Hoge Raad zich in een belangrijk arrest uitgelaten over de vraag of een onvoorwaardelijke indexatieregeling in een pensioenregeling gewijzigd kan worden.[1] Wat was er aan de hand?
Echtscheidingen op of na 1 mei 1995 vallen in beginsel onder het regime van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Met de inwerkingtreding van de Wvps werd afscheid genomen van de Boon/Van Loon systematiek in het geval van een scheiding en een gemeenschap van goederen. Op grond van het Boon/Van Loon-arrest, werd pensioen tot de huwelijksgemeenschap gerekend […]
‘Culture eats strategy for breakfast’, hoor je wel eens zeggen. En terecht: bedrijven die er in slagen hun bedrijfsdoel concreet door te vertalen naar een sterke bedrijfscultuur plukken daar zakelijk de vruchten van.
Logo Balieplus
Aan de slag met de belastingaangifte over 2022? We hebben een aantal praktische tips voor je verzameld.
Aon Pensioendesk
Alles dat je aandacht geeft groeit! Start vandaag nog met vermogen opbouwen voor uw pensioen.
Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023, zal de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders een andere vorm gaan aannemen.
Philomena
Met veel plezier nodigen we je uit voor de volgende bijeenkomst van de filmclub ‘See You in Court’ op maandag 7 november. Maak gebruik van het gratis Balieplus-arrangement - diner + film!
Tech Meets Law congres
Een middag vol kennisdeling op het snijvlak tussen legal en tech, met vooraanstaande sprekers die je meenemen in de nieuwste ontwikkelingen.
Balieplus Intervisie
Goed samenwerken en sociale innovatie: daar gaat het steeds meer om. Met thema’s als verandering en vooroplopen, is het een kwestie van lef hebben en keuzes maken.
Energielabel C voor kantoren
Met ingang van 2023 geldt voor kantoren de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. In dit artikel lopen we kort door de verplichtingen, uitzonderingen en de stappen die u kunt nemen om aan deze verplichting te voldoen.
Theo Gommer
De Wet Toekomst Pensioenen komt er nu echt aan en gaat per 1 juli 2023 in. Dit betekent dat alle pensioenregelingen beoordeeld en wellicht aangepast moeten worden. Hoe zit dat? Wat moet ik regelen voor mijn medewerkers en mijzelf?